II. kerület portálja vakok és gyengénlátók részére
Magyar oldalak > Hírek

Felhívás bírósági ülnöki megbízatásra

Magyarország Köztársasági Elnöke az Alaptörvényben rögzített társasbíráskodás elvének biztosítása érdekében a bírósági ülnökök választását 2019. március 7. és április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki. 

Kerületünkből a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság munkáját segítendő ülnökök választása történik.
 
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 215. § (1) bekezdése szerint a járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat képviselő-testülete választja meg. A Bjt. 213. § (1) bekezdése értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve pártokat – jelölik.

Az idézett törvény 212. § (1) bekezdése értelmében ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.
Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.
Az ülnök megbízatása a 70. életév betöltésével megszűnik.

A jelölt hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét.  

A fiatalkorú elleni büntetőeljárásban közreműködő ülnöki tisztségre a Bjt. 213. § (2) bekezdése szerint
•    pedagógus,
•    pszichológus, vagy
•    a család-, gyermek-, és ifjúságvédelemi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az
ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását, vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személyeket keresünk.
A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróságok pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési – oktatási intézmények tantestületei, a nem pedagógus ülnökeit (pszichológus, ifjúságvédelmi szakemberek) a foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

Amennyiben a bíróság ülnöki munkájában részt kíván venni, a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgatóság Jogi Osztálya tud további felvilágosítást adni,
346-5500, 346-5537 telefonszámokon, vagy molnarne.szabados.judit@masodikkerulet.hu valamint hantosne.hana.adrienn@masodikkerulet.hu e-mail címen.

Postaláda

Küldje be ötleteit, észrevételeit, kérdéseit Önkormányzatunkhoz itt!