II. kerület portálja vakok és gyengénlátók részére
Magyar oldalak > Hírek

Megvalósulhat-e az M0-s nyugati szektora?

Problématérképet készít a II. Kerületi Önkormányzat az M0-s tervezett nyugati szektoráról. 

Néhány hete látott napvilágot a hír, amely szerint a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. kiválasztotta a budapesti M0-s körgyűrű befejező, nyugati szakaszára vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányterv készítőit. A leendő út korábban felvázolt nyomvonalai a nem hivatalos rajzok alapján érintenék Pesthidegkút lakott területeit, ezért a tervezett építkezés tükrében ismét a felszínre kerültek az évtizedek óta szunnyadó aggályok. Önkormányzatunk felvállalta, hogy a lakosság érdekeit védve egyeztet a terv készítőivel a környezetvédelmi, forgalomtechnikai és társadalmi szempontokról.


Mivel az M0-s körgyűrű továbbépítésének híre futótűzként terjedt, az önkormányzat vezetése indokoltnak látta a mielőbbi párbeszéd megkezdését az érintett lakókkal, hogy közös célokat megfogalmazva érvényesíthessék a helyiek érdekeit. Az október 3-án a Klebelsberg Kultúrkúriában tartott első lakossági fórum fontos célja volt, hogy a beruházással kapcsolatos vélemények megismerése mellett megkezdjék egy úgynevezett problématérkép elkészítését a lakók által megfogalmazott felvetések alapján, és meghatározzák a II. kerület tárgyalási stratégiáját az útépítés előkészítését végző tervezőkkel és döntéshozókkal. A téma fontosságára jellemző, hogy a fórumra több százan érkeztek, sokan nem is fértek be a terembe. Az érdeklődők körében az is felmerült, miért kellett ilyen sürgősséggel megtartani a vitát. Dankó Virág alpolgármester elmondta, amikor az önkormányzat tudomására jutott, hogy a NIF Zrt. megbízta az M0-s autóút nyugati szakaszára megvalósíthatósági tanulmányt készítő konzorciumot (Unitef-83 Zrt., Utiber Kft., Vibracomp Kft.) a munkával, és elindulhat a területre a tervek készítése, nem késlekedhetett a fórum megrendezésével. Ugyanis ebben a tervezési szakaszban van mód arra, hogy a II. kerület a helyi lakosság véleményét képviselve befolyásolhassa a nyomvonal kialakítását környezetvédelmi, közlekedési és társadalmi szempontok alapján. A tervezők most kezdik a korábbi tervek kiegészítését, felülvizsgálatát az aktuális jogszabályok alapján, összehangolják a műszaki szempontokat a gazdaságossági és környezetvédelmi érvekkel. Ha az önkormányzat és a lakók késlekednek, félő, hogy a tervezés előrehaladtával már kevés esély lesz arra, hogy a helyi érdekek érvényesülhessenek. A fenti érvek egyben arra a lakossági felvetésre is magyarázatot adtak, miszerint a párbeszédet megnyitó fórumon sokan hiányolták a konkrétumokat, vagy előzetes terveket. A több mint három órán át tartó vitaesten a szervezők az nyugati szakaszról csak egy térképet tudtak a közönség elé tárni. Mint Dankó Virág alpolgármester szavaiból kiderült, pontosan azért, mert a régi, előzetesen vázolt nyomvonalakat mutató ábrán kívül egyetlen hivatalos térkép, terv sincs, amit hitelt érdemlően be lehetett volna mutatni az egybegyűlteknek, nem létező, esetleg félrevezető tervekről pedig nem lenne szerencsés tárgyalni. A konkrétumok hiányát az alpolgármester azzal is indokolta, hogy mivel a tervezés első fázisa most kezdődött el, így maguk a tervet készítők is csak most látnak neki a terület feltérképezésének. Erre az állami pályázati kiírás szerint két év áll rendelkezésükre. Mint Dankó Virág kiemelte, ebben az időszakban kell meggyőzniük a tervezőket a lakossági érvekről. Ezt azonban nem lehet elintézni annyival, hogy „Pesthidegkút nem szeretne M0-s körgyűrűt”, hanem észérvekkel kell meggyőzni a mérnököket arról, hogy a helyieknek a beruházásból mi előnyös és mi nem. Az alpolgármester többször is hangsúlyozta: a párbeszéd célja, hogy az önkormányzat minél jobban megismerje a lakók véleményét és félelmeit a beruházással kapcsolatban.

A tervezők számára készített problématérképhez ugyanakkor már a mostani lakossági fórum is jó alapot nyújtott, hiszen számos észrevételt fogalmaztak meg a résztvevők. Az olykor felfokozott hangulatú közgyűlésen láthatóan és hallhatóan többen voltak a beruházást ellenzők, de rendre akadtak olyan felszólalók is, akik szerint előny, ha megépül az M0-s körgyűrű befejező szakasza. A megjelent lakók azonban nyilvánvalóvá tették: nem szeretnék, ha Pesthidegkút területét érintené a szakasz akár a felszínen, akár pedig a mélyben. Elvárás lenne, hogy a domborzati viszonyok miatt az útpálya az évtizedekkel korábban felvázolt nyomvonalnál sokkal távolabb haladjon el a város mellett. Felmerült az is, hogy egyáltalán szükséges-e, célszerű-e bezárni a gyűrűt, és ha igen, akkor azt a Zsámbéki-medence nyugati oldalán, a természetvédelmi területeken kívül kellene elvezetni. További kérdés, hogy ha az M2-es és az M3-as út felől érkező átmenő forgalom számára az új szakasz rövidebb és gyorsabb összekötést biztosítana az M1-es és M7-es autópálya felé, akkor az az eddig délen autózókat is idevonzaná-e. Lakossági felvetés volt, hogy a városközpont felé, illetve a városközpontból az agglomerációba tartó forgalom megnőhet, ugyanúgy, mint a teherautó-forgalom, a jelenlegi belső úthálózat pedig – alternatív utak hiányában – nem alkalmas a több jármű elvezetésére. Fontos kérdés volt az is, hogy legyen-e fel- és/vagy lehajtó az M0-s  felé a Hidegkúti vagy a Nagykovácsi útnál.

A környezetvédelemi szempontok között volt a megnövekvő zaj és rezgés, valamint a levegőszennyezés kérdése, hiszen az M0-s gyűrűn közlekedők kipufogógázát a szél döntően a főváros felé viszi. Szintén kérdésként merült fel az autóútnak a növény- és állatvilágra – például az egyedülálló szalamandrapopulációra – gyakorolt hatása, és az is, hogy mi lesz a karsztvizekkel és a barlangokkal, ha alagutak épülnek. A területhasználat kapcsán az önkormányzat és a lakosság arra is választ vár majd a tervezőktől, hogy miként alakul az ingatlanok értéke, ha megépül az M0-s út, és a lakók tartanak attól is, hogy az autópálya mellett nagy forgalmú létesítmények, raktárak épülnek, növelve ezzel a gépjárműfogalmat. A fórumon elhangzott az igény arra is, hogy a következő találkozókon a beruházó és a tervező konzorcium képviselői is vegyenek részt, hogy a résztvevők az ő oldalukról is több információt kaphassanak. Dankó Virág alpolgármester nemcsak az önkormányzat iránti bizalmat tartotta a közös ügy nagyon fontos elemének, hanem az újabb lakossági találkozókat is. A jelenlévők feliratkozhattak egy levelezési listára, de a II. kerület a fórum után átvette egy korábban létrehozott, és az önkormányzat részére felajánlott, M0-projekttel foglalkozó Facebook-csoport adminisztratív feladatait is. Az önkormányzat célja, hogy a tervezett fejlesztés előkészítése során minél szélesebb körű érdekegyeztetés valósuljon meg, ezért felvette a kapcsolatot a környező települések vezetőivel és a projektért felelős szervezetekkel is.

Október 17-én tartott újabb lakossági fórumot a II. Kerületi Önkormányzat a NIF és a tanulmányt készítő konzorcium vezetőinek, valamint szomszédos települések polgármestereinek részvételével. A Klebelsberg Kultúrkúriában lezajlott vitaest részleteiről a november 3-án megjelenő Budai Polgárban olvashatnak.

 

 

Postaláda

Küldje be ötleteit, észrevételeit, kérdéseit Önkormányzatunkhoz itt!