II. kerület portálja vakok és gyengénlátók részére
Magyar oldalak > Hírek

2018. évi parkolási engedélyek

Az idén kiadott engedélyek 2018. január 31-ig érvényesek. A II. kerületiek vagy az ügyfélablakon keresztül, vagy személyesen intézhetik a lakossági parkolási engedélyek kiváltását.

Az kaphat hozzájárulást, akinek nincs gépjárműadó-, vagy a II. kerületben kiszabott pótdíjtartozása. A tudnivalókról a Városrendészet december 15-től levélben küld tájékoztatást, amit érdemes figyelmesen átolvasni.


 

Lakossági engedélyek 

Elektronikus úton 2018. JANUÁR 1. és JANUÁR 26. között a https://ugyfelablak.masodikkerulet.hu/login internetes oldalon intézhető az engedélykiváltás. Egy e-mail-címről csak egy regisztráció lehetséges, a rendszer pedig csak az üzembentartó adatait fogadja el. Fontos tudni, hogy a jogosultságot ellenőrzik a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság által kezelt nyilvántartási rendszerben, a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály, illetve a Parkolási Ügyfélszolgálat adatbázisában. Amennyiben adateltérést, gépjárműadó-tartozást, vagy parkolási pótdíjtartozást állapítanak meg, akkor a hiányosság megszüntetéséig az engedélyt nem adják ki. Kitétel, hogy a gépjármű tömege a 3500 kg-ot nem haladhatja meg és érvényes forgalmi engedéllyel kell rendelkeznie. Lejárt műszaki vizsgával rendelkező, vagy forgalomból kivont járműre engedély nem adható ki. A jogosultság ellenőrzése és a feltételek teljesítése esetén e-mailben adnak tájékoztatást az 1000 forintos eljárási költség megfizetésének menetéről. A befizetés megérkezése és feldolgozása után a várakozási engedélyt automatikusan kiadják vagy meghosszabbítják, amit a webes felületen lehet ellenőrizni. Ha nem utalják át az eljárási költséget, az engedély státusza várakozó állapotban marad.

Személyesen 2018. JANUÁR 8. és JANUÁR 19. között rendkívüli ügyfélfogadási időben, hétfőtől péntekig 8.00–12.00 és 13.00–18.00 óra között lehet intézni a lakossági engedélyeket a Városrendészeti Osztály Ügyfélszolgálatán (1024 Buday László u. 5/c). 2018. január 22-től rendes ügyfélfogadási időben zajlik az ügyintézés (hétfő: 13.30–18.00, szerda: 8.00–16.30, péntek: 8.00–11.30).

A személyes ügyintézéshez szükség lesz az alábbi okmányok eredeti vagy másolt példányára: arcképes igazolvány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány), lakcímigazolvány (állandó bejelentett lakcím a II. kerület fizetőövezetében), mozgáskorlátozott személy esetében a mozgáskorlátozott-igazolvány bemutatása, érvényes forgalmi engedély (a kérelmező bejelentett tulajdonos-üzem­ben­tar­tó vagy üzembentartó). 

Munkáltatótól kizárólagos használatba kapott gépjárműre kért engedély esetén az alábbiakra is szükség van: igazolás a gépjármű kizárólagos használatról (cégjegyzésre jogosult által aláírva), aláírási címpéldány, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, lízingelt gépjármű esetén a lízingszerződés másolata, igazolás a munkáltató székhelye szerint illetékes önkormányzattól, hogy a munkáltatónak gépjárműadó-tartozása nincs, meghatalmazott útján történő ügyintézés esetén meghatalmazás. A tartós lakásbérleti szerződéssel rendelkező engedélyesek esetében a várakozási engedély kiváltása vagy meghosszabbítása csak személyesen intézhető. A felsorolt okmányokon kívül szükséges az érvényes bérleti szerződés bemutatása, és a lakóhely szerint illetékes önkormányzat által kiállított igazolás arról, hogy nincs gépjárműadó-tartozás.

A jogosultság ellenőrzése után – ha minden megfelelt – az ügyintéző által átadott egyedi befizetőazonosítóval ellátott postai csekken kell az 1000 forintos eljárási költséget megfizetni.

A csekket nem kell az ügyfélszolgálatra visszavinni, a várakozási engedélyt automatikusan kiadják vagy meghosszabbítják. Ha az eljárási költséget nem fizetik be, az engedély várakozó státuszú marad. A mozgáskorlátozott-igazolvánnyal rendelkezőknek továbbra sem kell eljárási költséget fizetniük.


Gazdálkodói engedélyek 

A gazdálkodói várakozási engedélyek kiváltása vagy meghosszabbítása kizárólag személyesen (írásban meghatalmazott megbízott útján is) történhet a Városrendészeti Osztály Ügyfélszolgálatán (1024 Buday László u. 5/c) 2018. JANUÁR 8. és JANUÁR 19. között rendkívüli ügyfélfogadási időben hétfőtől péntekig 8.00–12.00 és 13.00–18.00 óra között. 2018. JANUÁR 22-től rendes ügyfélfogadási időben zajlik az ügyintézés (hétfő: 13.30–18.00, szerda: 8.00–16.30, péntek: 800–11.30). 

Feltételek: 2000 forint eljárási költség megfizetése, 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolata, aláírási címpéldány másolata, érvényes forgalmi engedély, ha a II. kerület várakozási övezetében csak telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, úgy kell a nullás gépjárműadó-igazolás, vagy a felmentést igazoló dokumentum bemutatása, lízingelt gépjármű esetén a lízingszerződés másolata, meghatalmazott útján történő ügyintézés esetén meghatalmazás. A várakozási engedélyek a kiadás vagy meghosszabbítás évét követő naptári év január 31-ig abban a zónában érvényesek, ahol a cég bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe található. 

Bővebb felvilágosítást a 346-5678-as, illetve a 346-5679-es telefonszámon adnak. A 2017-re kiadott engedélyek 2018. január 31-ig érvényesek. A lakossági várakozási engedélyek a kiadás vagy meghosszabbítás évét követő naptári év január 31-ig, az állandó lakóhely szerinti pontosan körülhatárolt zónában (Víziváros vagy Rózsadomb és környéke) érvényesek.

 

Postaláda

Küldje be ötleteit, észrevételeit, kérdéseit Önkormányzatunkhoz itt!