II. kerület portálja vakok és gyengénlátók részére
Magyar oldalak > Hírek

Meghosszabbított határidő a nyertes pályázóknak

Értesítés az "Általános társasház felújítási / élet- és balesetveszély elhárítási támogatás – 2018" pályázat nyerteseinek a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottságának 21/2019. (II. 19.) határozatáról.

 
1. A „Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018. (VI.01.) önkormányzati rendelete a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról” 12.§ (2) bekezdésének első mondata módosult az alábbiak szerint:
„Az értesítés átvételétől számított 90 napon belül a nyertes pályázónak a támogatási szerződést (Megállapodást) meg kell kötnie”.
Tehát az eddigi 60 napos határidő további 30 nappal meghosszabbodik.

A Megállapodásnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
- 4 eredeti példányban az aláírt 3 oldalas Megállapodás - a Pályázati felhívás 3. melléklete
- a Megállapodás benyújtásától számítva 30 napnál nem régebbi hitelintézeti fedezetigazolás a felújítás teljes költségvetésének legalább 75%-áról (lásd jelen tájékoztató 2. pontja); az aláírt hitelszerződés is elfogadható önerő-igazolásként.
- a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztálya (1027 Budapest, Frankel Leó út 7-9. – hétfő: 13:30-18:00, szerda: 8:00-12:15 és 13:00-16:30, péntek: 8:00-11:30) által kiállított egyoldalas kimutatás, amely alapján a társasháznak nincs az Önkormányzattal szemben lejárt adó-, vételár- vagy egyéb tartozása
- közös képviselői nyilatkozat, tartalma:
•    a társasházi elszámolások a társasház megalakulása előtti épületkezelővel lezárultak
•    a társasháznak a kérelem benyújtásakor és az azt megelőző 2 évben az önkormányzati rendeletekben foglaltakkal ellentétes (jogsértő) tevékenysége nem volt
- társasházi közgyűlési határozat (amennyiben releváns, lásd jelen tájékoztató 2. pontja), tartalma:
•    a felújítás teljes költségvetési főösszegének a fentebb említett hitelintézeti fedezetigazoláson felüli részének előteremtéséről

2. Tekintettel arra, hogy a pályázat utófinanszírozású, így szükséges a teljes költségvetés összegét lefedő fedezetigazolás, nem csupán a támogatás mértékén felüli önerő-igazolás.
Könnyítésként a teljes költségvetés legalább 75%-át kitevő önerő-igazolás elegendő, a fennmaradó legfeljebb 25%-ra pedig elfogadható egy társasházi közgyűlési határozat, amelyben a Társasház kötelezi magát ennek a fennmaradó összegnek a kivitelező számlájának fizetési határidejéig történő előteremtésére.


Továbbá tájékozatjuk, hogy:

3. A fent hivatkozott rendelet 13.§ (2) és (3) bekezdése alapján a felújítási munkálatok megkezdését a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 (naptári) nappal; befejezését pedig a befejezést követő 5 munkanapon belül be kell jelenteni a Településkép-védelmi Osztályon. Ezt a két bejelentést elegendő elektronikus úton, a telkep.epugy@masodikkerulet.hu mailcímen megtenni.

4. Felhívjuk figyelmüket, hogy a fent hivatkozott rendelet 14.§-a tartalmazza a támogatásban részesülő társasház tájékoztatási kötelezettségét, amely előírja a rendelet 1. mellékletében szereplő formátumban tájékoztató tábla jól látható helyen való kihelyezését, ami legalább 1 éven át nem távolítható el.
Letölthető tájékoztató tábla sablon

 

Postaláda

Küldje be ötleteit, észrevételeit, kérdéseit Önkormányzatunkhoz itt!