II. kerület portálja vakok és gyengénlátók részére
Magyar oldalak > Hírek

Tájékoztató az országgyűlési választásokhoz

A köztársasági elnök 2018. április 8-ra tűzte ki az országgyűlési választások időpontját. 


Tisztelt Választópolgárok!

A köztársasági elnök 2018. április 8-ra tűzte ki az országgyűlési választások időpontját. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény alapján az újon­nan megalakuló parlamentben a képviselők száma 199 fő lehet, 106 országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben, 93-at országos listán kell megválasztani.

A választások tisztaságát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben rögzített garanciális elemek biztosítják. Az alábbiakban a Helyi Választási Iroda ad tájékoztatást a gyakran felmerülő kérdésekről. További kérdésekkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségek valamelyikén adnak további információt.

A Választási Iroda hivatali helyiségének címe: 1024 Budapest, Mechwart liget 1., II. emelet 219. szoba (félfogadás mindennap: 8–16 óra között, tel.: 346-5542, 346-5493, 346-5437, 346-5500, 346-5508.

 Az Értesítők megküldése

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. február 9-én a szavazóköri névjegyzéken szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről.  Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányban lakcímére 2018. február 19-ig kell megküldeni.

Választójoga gyakorlásához segítséget igényelhet az alábbiak szerint:

A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:

• Braille-írással készült értesítő megküldése,

• könnyített formában megírt tájékoztatóanyag megküldése,

• akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.

A választás kitűzése után kérhet mozgóurnát. A szavazólap kitöltésében a fogyatékossággal élő választópolgárt segítheti a választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja is segítségére lehet.

Mozgóurna igénylése:

Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár kérheti, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt. Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. munkavégzési kötelezettség teljesítése, kényelmi szempontok miatt) kéri, annak kérését a HVI, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja. Mozgóurnát a szavazást megelőző második napon 2018. április 6-án (pénteken) 16.00 óráig attól a helyi választási irodától, a szavazás napján 2018. április 8-án (vasárnap) 15.00 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékében szerepel.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

Nemzetiségi regisztráció:

Az, aki valamely nemzetiségi közösséghez tartozik, kérheti, hogy a központi névjegyzéken tüntessék fel nemzetiségének megnevezését, továbbá azt, hogy az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván-e szavazni. A kérelemben a konkrét nemzetiség megjelölése és az országgyűlési választásra is kiterjedő hatály mellett arról is nyilatkoznia kell a polgárnak, hogy az adott nemzetiséghez tartozik-e.

A választópolgár csak egy nemzetiség tagjaként szerepelhet a központi névjegyzékben, azonban lehetősége van arra, hogy bármikor töröltesse nemzetiségi hovatartozását a központi névjegyzékből, valamint az országgyűlési választásra kiterjedő hatály ügyében tett nyilatkozatát is bármikor módosíthatja.

A nemzetiségiként regisztrált választópolgár az országgyűlési választásokon

• ugyanúgy szavaz, mint a nem nemzetiségi választópolgárok (egy egyéni jelöltre és az országos pártlistára) vagy

• ha a nemzetiségi regisztráció benyújtásakor kifejezetten kéri, hogy az országgyűlési választásra is terjedjen ki nemzetiségi regisztrációjának hatálya, pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat (az egyéni jelölt mellett). Az elismert nemzetiségek Magyarországon: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.

Személyes adatok kiadására vonatkozó szabályok:

A jelöltek és a pártok a választópolgárok megkeresése céljából megkaphatják a névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét. A választópolgároknak lehetőségük van arra, hogy megtiltsák adataik kampánycélú kiadását, továbbá lehetőségük van arra is, hogy a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból is megtiltsák adataik kiadását.

Ha valaki nemzetiségi választópolgárként regisztrál az országgyűlési választásokra, akkor a nemzetiségének országos önkormányzata mindenképpen megkapja a nevét és a lakcímét az ajánlásgyűjtés elősegítése érdekében.

Települési szintű lakóhellyel rendelkezők szavazása:

Amennyiben a választópolgár települési szintű lakcímmel rendelkezik, akkor az adott település kijelölt szavazókörében adhatja le szavazatát. Amennyiben a választópolgár települési szintű lakcímmel sem rendelkezik, akkor – bármely helyi választási irodától vagy a Nemzeti Választási Irodától – kérnie kell a regisztrációját.

Külképviseleten történő szavazás

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyékben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be. A külképviseleti névjegyékbe való felvételre irányuló kérelemnek a népszavazás kitűzését követően, legkésőbb 2018. március 31-én (szombaton) 16.00 óráig kell megérkeznie a lakóhely szerint illetékes választási irodához. Ugyaneddig az időpontig a külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár módosíthatja korábbi kérelmét, és ennek alapján a külföldön történő szavazására egy másik külképviseletet jelölhet meg, illetve visszavonhatja korábbi kérelmét annak érdekében, hogy a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörben szavazhasson.

Átjelentkezés másik szavazókörbe az országgyűlési választások idején:

Az átjelentkezési kérelmet azok nyújthatják be, akik a szavazás napján Magyarországon, de a magyarországi lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni. A kérelmet a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi választási irodában lehet intézni, legkésőbb a szavazást megelőző péntek (2018. április 6-án) 16.00 óráig. A helyi választási iroda vezetője (vagyis a jegyző) nem papíralapú igazolást ad ki, hanem közvetlenül felveszi a választópolgárt az érintett szavazókör névjegyzékébe.

Fontos, hogy átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet szavazni!

Jelöltajánlásra 2018. február 19. és március 5. között van lehetőség.

Minden választópolgár, aki az adott választókerületben választójoggal rendelkezik, az az ajánlóívet kitöltve és aláírva ajánlhat jelöltet. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, egy jelölt viszont csak egy ajánlással támogatható. Az ajánlás nem vonható vissza. A sikeres jelöltállításhoz 500 érvényes jelölés szükséges.

Szavazatszámlálókat várnak

A II. kerületi Választási Iroda a választási szervként működő szavazatszámláló bizottságokba tagok, illetve póttagok jelentkezését várja. A jelentkezők közül a választás napján (április 8-án) részt vevő tagokat (póttagokat) Budapest Főváros II. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete választja meg. Azon választójogosultsággal rendelkező magyar állampolgárok jelentkezését várjuk, akik kerületünk állandó lakói.

Nem lehet a szavazatszámláló bizottság választott tagja: a köztársasági elnök, a háznagy, állami vezető, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint a választáson induló jelölt. Nem lehet a választási bizottság választott tagja továbbá: párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel, vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati, vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy sem, a közalkalmazott kivételével.

A jelentkezéseket a ronyai.eva@masodikkerulet.hu e-mail-címen, (illetve a 346-5491-es telefonszámon) fogadjuk 2018. február 9-én (péntek) 14.00 óráig.

dr. Szalai Tibor jegyző,

a Választási Iroda vezetője

Postaláda

Küldje be ötleteit, észrevételeit, kérdéseit Önkormányzatunkhoz itt!