II. kerület portálja vakok és gyengénlátók részére
Magyar oldalak > Polgármesteri Hivatal > Szervezeti egységek

Hatósági Igazgatóság

Hatósági Igazgatóság

Viziné dr. Magyarosi Szilvia

Aljegyző- Igazgató

1024 Budapest, Mechwart liget 1. II. emelet

e-mail: magyarosi.szilvia@masodikkerulet.hu

Ügyfélfogadás helye: 205-ös szoba

Ügyfélfogadási időrend: előre, telefonon egyeztetett előjegyzési időpontban, kizárólag hétfői napokon, 13.30 -17.00 között, 45 perces intervallum beosztással

Ügyfélfogadási előjegyzés: a (1) 346-5437 telefonszámon

Feladataink:

1. Általános igazgatási ügyek:

 • Hagyatéki eljárás, adó- és értékbizonyítvány, birtokvédelem, lakcímfiktiválás
 • Anyakönyvezés,
 • Ipar- és kereskedelemi ügyek

2. Adóügyek:

 • Adókötelezettség megállapítása, változása, megszüntetése (adókivetéses eljárás)
 • Adóbevallások rögzítése, ellenőrzése (önadózás esetén)
 • Magánfőzéssel kapcsolatos bejelentkezési eljárás,
 • Adóbevallásra felhívás,
 • Adóbefizetések elszámolása, számlák közötti átvezetés, túlfizetés visszautalása,
 • Adóigazolás (hatósági bizonyítvány) kiállítása,
 • Fizetéskönnyítési és adómérséklési eljárás,
 • Adóellenőrzés (megbízólevél, jegyzőkönyv, döntéshozatal),
 • Adóbehajtás
 • Adók módjára behajtás,
 • Hitelezői igénybejelentés,
 • Társhatósági megkeresésekkel kapcsolatos intézkedés (többnyire adatszolgáltatás);

3. Környezetvédelmi ügyek:

 • Belterületi növényvédelem és ellenőrzése  
 • Parlagfű elleni védekezés  
 • Állattartási, állatvédelmi ügyek  
 • Veszélyes állatok tartási engedélyezése
 • Állategészségügyi, járványügyi intézkedés  
 • Ebtartási ügyek  
 • Ebrendészet
 • Méhészek és méhvándorlás nyilvántartása
 • Vadászterületek kijelölése  
 • Vadkárral, halászati kárral kapcsolatos iratok  
 • Közterületi környezetvédelmi ügyek  
 • Hulladékgazdálkodási ügyek, hulladék elhelyezése, szállítása, bírságok  
 • Szolgáltató tevékenységet ellátók zajkibocsátással kapcsolatos ügyintézése
 • Kutak létesítésének, megszüntetésének engedélyezésével kapcsolatos ügyintézés
 • Házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény létesítésének, megszüntetésének engedélyezésével kapcsolatos ügyintézés
 • Hulladék díjkedvezményhez igazolás
 • Földkiadó Bizottság
 • Nyilvántartás árutermelő gyümölcsös telepítéséről, kivágásáról   
 • Tarlóégetés engedélyezése  
 • Marhalevél nyilvántartás  
 • Állatszállítás és marhalevél kezelés
 • Méhészekkel kapcsolatos egyedi ügyek  
 • Mezei őrszolgálattal kapcsolatos ügyek  
 • Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok
 • Szelektív hulladékgyűjtő szigetek telepítése

Postaláda

Küldje be ötleteit, észrevételeit, kérdéseit Önkormányzatunkhoz itt!