Hírek
Önkormányzat
Polgármesteri hivatal
Hirdetőtábla
Intézmények
Kultúra
Sport
Kerület
Nyomtatványok
Betűméret növeléseBetűméret csökkentéseNyomtatás

Adóügyek:

Adófüzet 2017.

- Bejelentés a belföldi forgalmi rendszámú gépjármű utáni adófizetési kötelezettség változáshoz
          - Kitöltési útmutató a gépjárműadó bevallási nyomtatványhoz
- Bejelentés címváltozáshoz
- Bevallás építményadó megállapításához
- Bejelentés építményadó változásához
          - Útmutató az építményadó bevallási nyomtatvány kitöltéséhez
- Idegenforgalmi adó bevallás
- Idegenforgalmi adó - változás-bejelentés
           - Kitöltési útmutató az idegenforgalmi adóbevallási nyomtatványhoz
- Kérelem adóigazolás kiállításához (jogi személyek és egyéb szervezetek részére)
- Kérelem adóigazolás kiállításához magánszemélyek részére
- Bevallás magánszemélyek kommunális adójának megállapításához
- Bejelentés kommunális adó változásához           
            - Útmutató a magánszemélyek kommunális adó bevallási nyomtatvány kitöltéséhez
- Kérelem túlfizetés más számlára történő át-; illetve visszautalásához magánszemélyek részére
- Kérelem túlfizetés más számlára történő át-, illetve visszautalásához jogi személyek részére
- Adómérséklésre irányuló kérelem adatlap
- Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
- Bejelentés magánfőzött párlat után
- Bejelentés a magánfőző által tárgyévben 50 liter meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről.
- Tájékoztató a magánfőzéssel kapcsolatos változásokról.
             - Kitöltési útmutató a magánfőzési desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről, valamint a bejelentett adatokban történt változásról

Talajterhelési díj nyomtatványok:

- 2008. évről
- 2009. évről
- 2010. évről
- 2011. évről
- 2012. évről
- 2013. évről
- 2014. évről
- 2015. évről
- 2016. évről

            - Kitöltési útmutató a talajterhelési díj bevallási nyomtatványhoz

 Beruházási és Városüzemeltetési Iroda nyomtatványai

- Fás szárú növény kivágásához kérelem (közterületen)
- Gépjármű-kárigény bejelentése
- Az ügyintézésben érintettek alapvető jogai és kötelezettségei

Főépítész
- Gépjármű várakozóhely megváltás (megállapodás)
- Adatszolgáltatás nyomtatvány
- Várakozóhely területi elhelyezkedése szerinti díjövezetek
- Településképi véleményezési eljárás kérelem
- Településképi bejelentési eljárás kérelem
- Utcajegyzék


Igazgatási Iroda nyomtatványai
Anyakönyvi Csoport
- Anyakönyvi kivonat kiadása iránti kérelem
- Hatósági bizonyítvány iránti kérelem
- Címnyilvántartás kérelem
- Kérelem házasságkötéshez
- Házassági tolmács adatlap
- Házassági tanú adatlap
- Küldöldön kötött házasság hazai anyakönyvezése
- Küldöldön történt születés hazai anyakönyvezése
- Adatlap külföldön történt eseményhez (Magyarországon élő magyar állapolgárként történő nyilvántartásba vétel)
- Adatlap külföldön történt eseményhez (külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétel)


Általános Igazgatási Csoport
- Kérelem a birtokvédelmi eljárás megindításához
- Kérelem a birtokvédelmi határozat végrehajtásához

- Kérelem hagyatéki eljárás megindításához
- Hagyatéki nemleges nyilatkozat
- Kérelem póthagyatéki eljáráshoz

- Kérelem lakóhely fiktívvé nyilvánításához


Ipar és kereskedelmi ügyek
Szálláshely-szolgáltatók nyilvántartásba vétele, törlése:
- Szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem /  adatváltozás
- Adatszolgáltatás (szálláshely-szolgáltatási tevékenység)
- Bejelentés szálláshely megszüntetéséről
- Követelmények szálláshely típusonként

Kereskedelmi tevékenység bejelentése és működési engedély kiadása:
- Alkalmi rendezvény bejelentése
- Bejelentés alkalmi rendezvény megszünéséről
- Kereskedelmi tevékenység bejelentése vagy adatváltozás intézése 
- Működési engedély iránti kérelem, adatmódosítás
- Bejelentés igazolás, működési engedély leadásáról
- Székhely cím, üzlet nyitvatartása, üzlet név változása
- Kérelem Vásárlók Könyve hitelesítésére
- 3. számú és 6. számú melléklet a bejelentés-köteles termékkörökre és az üzlet-köteles termékkörökre
- Zenés, táncos rendezvények, szabadtéri rendezvények engedélyezése (kérelem)
- Bejelentés zenés, táncos rendezvény megszüntetéséről
- Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás engedélyezése (kérelem)
- Felügyeleti szervek aktuális listája a vásárlók könyvéhez

Telepengedély
- Telepengedély bejelentése
- Telepengedély kérelem
- Telepengedély bejelentés telep megszűnéséről 
- Melléklet a bejelentés-köteles és telepengedély-köteles tevékenységekről

Vásárok, piacok
-
Kérelem bevásárlóközpont (bejelentés nyomtatvány)
- Kérelem vásár, piac (bejelentés nyomtatvány)
- Bejelentés vásárüzemeltetési engedély leadásáról

Művelődési Iroda nyomtatványai

Étkezési térítési díjak, kedvezmények

Iskola
- Kérelem nyomtatvány méltányossági kedvezményhez
- Nyilatkozat ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez (8. számú mell.)

Óvoda, bölcsöde

- Nyilatkozat ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez (6. számú mell.)

Szünidei étkeztetés
- Nyilatkozat a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez (7. számú mell.)

Nevelésbe vettek
- Igazolás nevélsbe vettek ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez (9. számú mell.)

- Közművelődési adatbázisba felvételhez jelentkezési lap
- Bölcsődei tájékoztató
- Óvodai körzetek
- Iskolai körzetek

Szociális és Gyermekvédelmi Iroda nyomtatványai


Szociális ügyek:
Betegápolási támogatás
- Kérelem betegápolási támogatáshoz
- Kérelem kiegészítő betegápolási támogatáshoz

- Eseti gyermekvédelmi támogatás

- Gyermeknevelési támogatás

- Gyógyszertámogatás

- Hátralékkezelési támogatás

- Helyi utazási bérlet

- Kedvezményes élelmiszer-vásárlás

- Keresetpótló támogatás

- Lakhatási támogatás

- Létfenntartási támogatás

- Rota vírus elleni védőoltás

- Temetési támogatás

Védendő fogyasztó

- Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt (villany)
- Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt (gáz)

 

Gyermekvédelmi ügyek:
- Kérelem, gyermekek hátrányos / halmozottan hátrányos helyzete fennállásának megállapításához
- Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda nyomtatványai
Környezetvédelmi ügyek
- Méhészkedés (méhtartás) bejelentése
- Bejelentő lap (méhek beszállítása)
- Kijelentő lap (méhek kiszállítása)
- Űrlap az üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására

- Közterület-foglalási engedélyhez kérelem
- Telephely gépjármű-tárolására való alkalmasságának igazolása (kérelem)

Utolsó módosítás dátuma: 2017. április 18. 14:57