Hírek
Önkormányzat
Polgármesteri hivatal
Hirdetőtábla
Intézmények
Kultúra
Sport
Kerület
Pályázatokarchívum »
Betűméret növeléseBetűméret csökkentéseNyomtatás

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Sport és Informatikai Bizottsága 2018. évi pályázatai

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Sport és Informatikai Bizottsága pályázatot hirdet az alábbi keretek terhére

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

Közoktatási, Közművelődési, Sport és Informatikai Bizottság

2018. évi pályázatai

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Sport és Informatikai Bizottsága pályázatot hirdet az alábbi keretek terhére:

Oktatásfejlesztési Keret

Közművelődési Keret

Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keret

Sport- és Tömegsport Keret

 

A Keretek terhére 2018. évben kiírt pályázatok:

A II. kerületi állami és egyéb fenntartásban lévő köznevelési intézmények, valamint II. kerületi székhellyel rendelkező civil szervezetek által megvalósított  szabadidős táborok, erdei iskolák, valamint nyelvi táborok programjainak támogatása.
A pályázat regisztrációs száma: 18-01

A II. kerületi önkormányzati és egyéb fenntartásban lévő köznevelési intézmények, valamint II. kerületi székhellyel rendelkező civil szervezetek által megvalósított kulturális programok, rendezvények támogatása.
A pályázat regisztrációs száma: 18-02

A II. kerületi állami és egyéb fenntartásban lévő köznevelési intézmények határon túli magyar iskolák tanulóival való kapcsolattartásának támogatása.
A pályázat regisztrációs száma: 18-03

A II. kerületi önkormányzati és állami fenntartásban lévő köznevelési intézmények, valamint a II. kerületi székhellyel rendelkező sportklubok, sport- és diáksport egyesületek sporttevékenységének támogatása.
A pályázat regisztrációs száma: 18-04


Pályázati időszak:
pályázni kizárólag 2018. január 1. és 2018. december 20. közötti időszakban megvalósuló programmal/programokkal lehet. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

A pályázat finanszírozása: a pályázat keretében vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás mértéke maximum 80%. A pályázat beadásánál meg kell jelölni az önrészként vagy más pályázati forrásból bevonni kívánt önerő mértékét.

A pályázat keretében nyújtott támogatás kizárólag programra, adott programhoz kapcsolódó, dologi jellegű – bérre nem fordítható - kiadások fedezetére szolgál, a pályázó intézmény/szervezet működési kiadásaihoz nem felhasználható!

A pályázaton nem vehetnek részt: azok a szervezetek, amelyek az Önkormányzat valamely bizottsága által az elmúlt évben kiírt pályázaton támogatást nyertek, ám annak összegével nem, vagy nem szabályszerűen számoltak el,

A pályázás módja: a pályázatokat kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani. Egy pályázó egy regisztrációs számon csak egy pályázatot nyújthat be, amely legfeljebb két program megvalósítására irányulhat. Több programot tartalmazó pályázat esetén minden programhoz önálló költségvetést kell benyújtani, és a pályázati elszámolás során külön beszámolót szükséges készíteni. Az igényelt pályázati összeg nem haladhatja meg a pályázati felhívásban szereplő, a pályázatra vonatkozóan meghatározott maximális támogatás mértékét!

A pályázati adatlaphoz csatolni kell:

 • a pályázati adatlap mellékleteként a pályázat részletes megvalósításának leírását
  3-5 oldal terjedelemben
 • a nyilatkozattételre jogosult személy aláírási címpéldányának hitelesített másolatát

Civil és egyházi szervezetek esetén:

 • a pályázati fedlapot,
 • a szervezet bírósági bejegyzésének vagy hatályos működési engedélyének
  60 napnál nem régebbi kivonatát.
 • 30 napnál nem régebbi köztartozás mentes igazolást. (az elektronikus NAV igazolás csatolása is elfogadható)
 • a fenntartói igazolás másolatát. (civil- és egyházi szervezetek által fenntartott intézmények esetén)

Kötelező nyilatkozatok:

 • a pályázó nyilatkozata, miszerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással nem rendelkezik,
 • közhasznú szervezet esetén a pályázó nyilatkozata, hogy a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló alapján a közhasznúsági jelentés bírósági letétbe helyezésre került,
 • a pályázó nyilatkozata a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6.§ (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség és érintettség fennállásáról, vagy hiányáról,
 • a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségről.

A pályázatokat postai úton vagy személyesen 1 eredeti példányban az alábbi címre kell benyújtani:

II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Intézményirányítási Osztály

1024 Budapest, Margit krt. 15-17. II. emelet 1.

A pályázatok benyújtásának határideje:

2018. május 2.

Hiánypótlás: Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be pályázatát, a kiíró a pályázat benyújtási határidejét követő 3 munkanapon belül a pályázót hiánypótlásra szólítja fel.

A hiánypótlás kizárólag formai hiányosságok pótlására szolgál, (aláírás, pecsét) a pályázat tartalmi részét képező dokumentum határidőn túli beadására nincs lehetőség.

Érvénytelen az a pályázat, amely:

 • a határidő után érkezett be,
 • a hiánypótlási felhívás ellenére hiányosan, vagy
 • nem a megfelelő pályázati adatlapon kerül benyújtásra.

A pályázatok elbírálása: a pályázatokról a Közoktatási, Közművelődési, Sport és Informatikai Bizottság dönt. A pályázatok elutasítása esetén, döntését a Bizottság nem indokolja.A támogatási döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetőség.

A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai:

 • az adott program szakmai megalapozottsága, tematikus kidolgozása,
 • a pályázati programba bevont második kerületi résztvevők száma,
 • a program által támogatott kiemelt csoportok megjelenítése, különös figyelemmel a szociálisan rászoruló gyermekek és a családi programok támogatására,
 • a program hagyományai, és/vagy újszerűsége,
 • a program költségvetésének megalapozottsága, áttekinthetősége.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. május 31.

A döntésről a pályázók az elbírálást követő 15 napon belül írásban kapnak értesítést.

A támogatás utalásának és elszámolásának módjáról tájékoztatjuk a nyerteseket.Előzetesen felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pénzügyi elszámolás  és a fotóval illusztrált szakmai beszámoló legkésőbbi beadási határideje:

A program megvalósítást követő 30 napon belül!

A pályázattal kapcsolatban bővebb információ a +36 1 346-5779 telefonszámon vagy a csikos.anna@masodikkerulet.hu címen kérhető.

A pályázati adatlapok elérhetők a II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási Osztályán (1024 Budapest, Margit krt. 15-17. II. emelet 1.) vagy letölthetők az önkormányzat honlapjáról (www.masodikkerulet.hu).

Nyilatkozatok
Elszámolólap óvodák és iskolák részére
Elszámolólap civil szervezetek részére

Utolsó módosítás dátuma: 2018. március 29. 11:32
<2019. március>
HKSzCsPSzV
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Küldje be ötleteit, észrevételeit, kérdéseit Önkormányzatunkhoz itt!