Hírek
Önkormányzat
Polgármesteri hivatal
Hirdetőtábla
Intézmények
Kultúra
Sport
Kerület
2015
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő Testületének rendes ülése - 2015.02.26.
Típusa: Rendes ülés
Ideje: 2015.02.26 (csütörtök) 15:00 órától
Helye: Házasságkötő


Meghívó állapot

Meghívó(k): m 2015 02 26.docx

Jegyzőkönyv(ek): II. ker. Önk. 2015 0226 jkv..pdf

SorszámNapirendi pont címeTárgyalás módja
01. Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításáraNyílt
02. Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésére (II. forduló, részletes vita)Nyílt
03. Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló …/2015.(…) önkormányzati rendeletének elfogadásáraNyílt
04. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról szóló 34/2004. (X.13.) önkormányzati rendelet módosításáraNyílt
05. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény alapján történő pontosított javaslattétel a Fővárosi Önkormányzat részéreNyílt
06. Rendőrséggel kötendő szerződés módosításaNyílt
07. Kuratóriumi tag megválasztása a Budapest II. Kerületi Közbiztonsági AlapítványbaNyílt
08. Polgármesteri szabadsággal kapcsolatos jóváhagyásNyílt
09. Dr. Kovács Endre Béla háziorvos egészségügyi feladat-ellátási szerződés megkötéseNyílt
10. Pályázati felhívás elfogadása az állami támogatással épült Budapest II. Lajos u.18-20. (Bécsi út 17-21.) szám alatti épület üres lakásai bérleti jogának elnyeréséreNyílt
11. Az I. sz. Gondozási Központ vezetőjének megbízásaZárt
12. Javaslat az Intézményeket Működtető Központ vezetői megbízásáraZárt
13. Kérelem a 14799/0/A/16. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Budapest II. kerület Lajos u. 18-20. I. 12. szám alatti lakás bérbe adásáraZárt
14. Kérelem a 14799/0/A/15. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Budapest II. kerület Lajos u. 18-20. I. 11. szám alatti lakás bérbe adására, valamint a díjhátralék részletekben történő megfizetéséreZárt
15. Kérelem a Budapest II. kerület Bem rakpart 56. I. em. 13. szám alatti lakás bérbe adásáraZárt
16. Kérelem a Budapest II. kerület Bajvívó u. 8. III. em. 23. szám alatti lakás bérbe adásáraZárt
17. Kérelem a Budapest II. kerület Frankel L. út 1. V. em. 1. szám alatti lakás bérbe adásáraZárt
18. Szociális ellátással kapcsolatos elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezésZárt


Utolsó módosítás dátuma: 2015. március 30. 8:41