Hírek
Önkormányzat
Polgármesteri hivatal
Hirdetőtábla
Intézmények
Kultúra
Sport
Kerület
2015
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő Testületének rendes ülése - 2015.04.28.
Típusa: Rendes ülés
Ideje: 2015.04.28 (kedd) 15:00 órától
Helye: Házasságkötő


Meghívó állapot

Meghívó(k): m 2015 0428 módosított.docx

Jegyzőkönyv(ek): II. ker. Önk. 2015 0428 jkv..pdf

SorszámNapirendi pont címeTárgyalás módja
01. Személyi ügyNyílt
02. A „FÉNYÉV Egészségügyi és Oktatási Alapítvány” támogatásaNyílt
03. A „FÉNYÉV” Egészségügyi és Oktatási Alapítvány támogatásaNyílt
04. A „Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány” támogatásaNyílt
05. Alapítványok támogatása a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság döntései nyománNyílt
06. Alapítványok támogatása a „VÖK területén lévő szervezetek” előirányzat terhéreNyílt
07. A Budai Polgár Kft. 2014. évi beszámolója, valamint könyvvizsgálói megbízásának meghosszabbításaNyílt
08. Döntés a Fény Utcai Piac Kft. 2014. évi adózott eredményének terhére kifizethető osztalékról, a Társaság 2014. évi egyszerűsített éves Beszámolójának, valamint a 2015. évi Üzleti tervének elfogadásárólNyílt
09. Javaslat a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi üzleti tervének elfogadásáraNyílt
10. Döntés a BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. „v.a.” végelszámolásával kapcsolatbanNyílt
11. Belső ellenőri jelentésekNyílt
12. A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bírósági ülnökeinek megválasztásaNyílt
13. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat gazdasági programjaNyílt
14. Pályázattal kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulásNyílt
15. HungaroControl Zrt Társadalmi Felelősségvállalás Pályázat 2015. c. pályázaton való részvételNyílt
16. Rendőrséggel kapcsolatos korábbi képviselő-testületi döntések visszavonásaNyílt
17. A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartománnyal a házi segítségnyújtásra, étkeztetésre és időskorúak nappali intézményi ellátására megkötött ellátási szerződés módosításaNyílt
18. A Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel a helyettes szülői szolgáltatásra kötött ellátási szerződés módosításaNyílt
19. Jó Pásztor Nővérek Kongregációjával családok átmeneti otthona ellátására megkötött ellátási szerződés módosításaNyílt
20. Dr. Farkas Ildikó háziorvos egészségügyi feladat-ellátási szerződés megkötéseNyílt
21. A Budapest II. kerület Szabadság utcai sportpálya földrészleteinek egyesítése és telekhatár-rendezéseNyílt
22. A Budapest II. ker. 12484/3 hrsz. alatt felvett, természetben a 1026 Budapest, Balogh Ádám utca 29. sz. alatt található ingatlan ügyeNyílt
23. Működtetői vélemény vezetői pályázatokrólZárt
24. Kérelem a Budapest II. kerület Lövőház utca 17. III. emelet 3. szám alatti lakás bérbe adásáraZárt
25. Kérelem a Budapest II. kerület Margit krt. 40. I. emelet 9. szám alatti lakás bérbe adásáraZárt
26. Kérelem a Budapest II. kerület Margit krt. 42. I. emelet 2. szám alatti lakás bérbe adásáraZárt
27. Kérelem a Budapest II. kerület Frankel L. út 50-52. I. em. 4. szám alatti lakás bérbe adásáraZárt
28. Fellebbezés településképi bejelentési eljárásban hozott végzéssel szembenZárt
29. Javaslat a Díszpolgári címmel és a II. Kerületért Emlékéremmel kitüntetettek személyéreZárt


Utolsó módosítás dátuma: 2015. május 22. 13:13