Hírek
Önkormányzat
Polgármesteri hivatal
Hirdetőtábla
Intézmények
Kultúra
Sport
Kerület
2015
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő Testületének rendes ülése - 2015.05.28.
Típusa: Rendes ülés
Ideje: 2015.05.28 (csütörtök) 15:00 órától
Helye: Házasságkötő


Meghívó állapot

Meghívó(k): m 2015 0528.docx

Jegyzőkönyv(ek): II. ker. Önk. Kt. 2015 0528 jkv..pdf

SorszámNapirendi pont címeTárgyalás módja
01. Beszámoló a BRFK II. Kerületi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységérőlNyílt
02. Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság II. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységérőlNyílt
03. A „Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány” támogatásaNyílt
04. A „Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány” támogatásaNyílt
05. Alapítványok támogatása a „Szociálpolitikai Keret” terhéreNyílt
06. Alapítványok támogatása – 2015. évi Oktatásfejlesztési-, Közművelődési- és Kapcsolattartás határon túli magyar iskolákkal KeretbőlNyílt
07. A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. önkormányzati vagyongazdálkodási feladataival kapcsolatos szerződés módosításaNyílt
08. A II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. közétkeztetéssel kapcsolatos szerződésének módosításaNyílt
09. Döntés a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi éves beszámolójának és az azzal egyidejűleg elkészített üzleti jelentésének elfogadásárólNyílt
10. Javaslat a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadásáraNyílt
11. Tájékoztatás átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásokrólNyílt
12. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolójaNyílt
13. Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2014. évi és az előző évek fel nem használt maradványának felosztására és a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.(II. 27.) rendelet módosításáraNyílt
14. Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a tanulmányi ösztöndíjról szóló …/2015.(….) önkormányzati rendelete elfogadásáraNyílt
15. Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáraNyílt
16. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról szóló 2014. évi átfogó értékelésNyílt
17. A BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft-vel kötött szerződés módosításaNyílt
18. Dr. Barbosu Andrei fogorvos egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosításaNyílt
19. Működtetői vélemény vezetői pályázatokrólZárt
20. A Kitaibel Pál Utcai és a Virág Árok Óvoda vezetőjének megbízásaZárt
21. Javaslat az Öveges József díj odaítéléséreZárt
22. Kérelem a Budapest II. kerület Margit krt. 51-53. I. emelet 4. szám alatti lakás bérbe adásáraZárt
23. Kérelem a 13694/6/A/15 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Budapest II. kerület Varsányi udvar 2. III. 15. szám alatti lakás bérbe adásáraZárt
24. Kérelem a 14898/2/A/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Budapest II. kerület Repkény u. 15. as. 2. szám alatti lakás bérbe adásáraZárt
25. Szociális ellátással kapcsolatos elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezésZárt
26. Szociális ellátással kapcsolatos elsőfokú döntéssel szembeni fellebbezésZárt
27. Fellebbezés településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szembenZárt
28. Fellebbezés településképi bejelentési eljárásban hozott végzéssel szembenZárt
29. Fellebbezés településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szembenZárt
30. Fellebbezés településképi bejelentési eljárásban hozott végzéssel szembenZárt
31. Fellebbezés településképi bejelentési eljárásban hozott végzéssel szembenZárt


Utolsó módosítás dátuma: 2015. június 12. 11:38