Hírek
Önkormányzat
Polgármesteri hivatal
Hirdetőtábla
Intézmények
Kultúra
Sport
Kerület
2015
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő Testületének rendes ülése - 2015.06.25.
Típusa: Rendes ülés
Ideje: 2015.06.25 (csütörtök) 15:00 órától


Meghívó állapot

Meghívó(k): m 2015 0625.docx

Jegyzőkönyv(ek): II. ker. Önk. Kt. 2015 0625 jkv..pdf

SorszámNapirendi pont címeTárgyalás módja
01. A „Musica Vivax Kulturális Alapítvány” támogatásaNyílt
02. Az „Újlak Caritas Alapítvány” támogatásaNyílt
03. A BUDÉP Budai Épületfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.” 2014. június 1-től 2015. április 28-ig tartó időszakra vonatkozó lezárt éves mérlegbeszámolójának és eredménykimutatásának elfogadásaNyílt
04. Jelentés Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal 2014. évi hatósági munkájának törvényességi ellenőrzésérőlNyílt
05. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatának elfogadásáraNyílt
06. A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Integrált Településfejlesztési StratégiájaNyílt
07. Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi közmeghallgatása forgatókönyvéreNyílt
08. Javaslat a Képviselő-testület 2015. II. félévi munkaprogramjáraNyílt
09. Budapest II. kerület Máriaremetei út – Szabadság utca – 51799 és 51800 hrsz-ú telkek – Mészégető utca – Kadarka utca – Áchim András utca által határolt területre készülő Kerületi Szabályozási Tervének véleményezési eljárásaNyílt
10. Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő támogatási pályázat benyújtásáraNyílt
11. A Logopédiai és Természetvédő Óvoda Alapítvánnyal kötendő vállalkozási szerződésNyílt
12. Javaslat a Hűvösvölgyi Gesztenyéskert és a Szemlőhegy Utcai Óvoda alapító okiratának módosításáraNyílt
13. Az Önkormányzat fenntartásában lévő óvodák maximális csoport létszámtól való eltérés engedélyezése a 2015/2016. nevelési évreNyílt
14. A 2015/2016. nevelési évben induló óvoda csoportok számának meghatározása és a 2015. évi létszámkeret engedélyezéseNyílt
15. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesült Közép-Magyarországi Régiójával az utcai szociális munka és a hajléktalan nappali ellátásra kötött ellátási szerződés módosításaNyílt
16. A Budapest II. kerület, Hűvösvölgyi út 149/b. szám alatti 11421/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítéseNyílt
17. A Budapest II. kerület, Hűvösvölgyi út 149/a. szám alatti 11421/2 helyrajzi számú ingatlan értékesítéseNyílt
18. Kérelem a Budapest II. kerület Frankel L. út 36. I. em. 9. szám alatti lakás bérbe adásáraZárt
19. Kérelem a Budapest II. kerület Frankel L. út 70. III. em. 9. szám alatti lakás bérbe adásáraZárt
20. Kérelem a Budapest II. kerület Áfonya u. 7/A. fszt. 1. szám alatti lakás bérbe adásáraZárt
21. Kérelem a Budapest II. kerület Áfonya u. 7/A. fszt. 2. szám alatti lakás bérbe adásáraZárt
22. Kérelem a 13694/6/A/30 hrsz. alatt nyilvántartott, Budapest II. kerület Varsányi udvar 2. VII. 30. szám alatti lakás bérbe adásáraZárt
23. Budapest II. kerület Lajos u. 18-20./Bécsi út 17-21. szám alatti épület üres lakásai bérleti jogának elnyerésére meghirdetett szociális bérlakás pályázat elbírálásaZárt
24. A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetői megbízásaZárt
25. Fellebbezés településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szembenZárt
26. Fellebbezés településképi bejelentési eljárásban hozott végzéssel szembenZárt


Utolsó módosítás dátuma: 2015. július 14. 14:44