Hírek
Önkormányzat
Polgármesteri hivatal
Hirdetőtábla
Intézmények
Kultúra
Sport
Kerület
2015
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő Testületének rendes ülése - 2015.10.29.
Típusa: Rendes ülés
Ideje: 2015.10.29 (csütörtök) 15:00 órától
Helye: Házasságkötő


Meghívó állapot

Meghívó(k): m 2015 1029.docx

Jegyzőkönyv(ek): II. ker. Önk. Kt. 2015 1029 jkv..pdf

SorszámNapirendi pont címeTárgyalás módja
01. A „Musica Vivax Kulturális Alapítvány” támogatása Nyílt
02. Alapítványok támogatása a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság döntései nyománNyílt
03. Javaslat a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáraNyílt
04. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Központ nevének megváltoztatása és alapító okiratának módosításaNyílt
05. Javaslat a II. kerület közigazgatási területén lévő védőnői körzetekről szóló 40/2004.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáraNyílt
06. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról szóló 34/2004.(X.13.) önkormányzati rendelet módosításáraNyílt
07. Javaslat a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrummal kötendő Vagyonkezelői Szerződés jóváhagyásáraNyílt
08. A II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság állandó könyvvizsgálója megbízatásának meghosszabbítása és Alapszabályának módosításaNyílt
09. Utasváró pavilonok kihelyezésére vonatkozó döntésNyílt
10. Döntés a Budapest II. kerület, 13676/0/A/6 hrsz-on nyilvántartott, természetben 1027 Budapest II. kerület, Szász Károly u. 2-4. alagsor ajtó 1. szám alatti ingatlan használatával kapcsolatban Nyílt
11. Kérelem a 14799/0/A/18 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Budapest II. kerület Lajos u. 18-20. I. 14. szám alatti lakás bérbe adására Zárt
12. A 1028 Budapest II. kerület Hidegkúti út 209. földszint 1. és földszint 2. szám alatti lakások ügyeZárt
13. A Gyermekekért Díj adományozásaZárt


Utolsó módosítás dátuma: 2015. november 11. 15:31