Hírek
Önkormányzat
Polgármesteri hivatal
Hirdetőtábla
Intézmények
Kultúra
Sport
Kerület
2015
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő Testületének rendes ülése - 2015.11.26.
Típusa: Rendes ülés
Ideje: 2015.11.26 (csütörtök) 15:00 órától
Helye: Házasságkötő


Meghívó állapot

Meghívó(k): m 2015 1126 módosított.docx

Jegyzőkönyv(ek): II. ker. Önk. Kt. 2015 1126 jkv..pdf

SorszámNapirendi pont címeTárgyalás módja
01. Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáraNyílt
02. Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 57/1996. (XII.23.) önkormányzati rendeletének módosításáraNyílt
03. Budapest Főváros Kormányhivatala törvényességi felhívása a helyi adórendeletek vonatkozásábanNyílt
04. 1023 Budapest, II. ker. Kolozsvári Tamás u. 11. sz. alatt található ingatlan sportcélú hasznosítására és üzemeltetésére az OXYGÉN Buda Kft-vel 2008. december 4. napján kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéseNyílt
05. Javaslat a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. I. negyedéves Üzleti Tervének elfogadására, valamint a Társasággal kötendő Feladatellátási Szerződés megkötéséreNyílt
06. Javaslat Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a kedvezményes élelmiszer-vásárlási lehetőség igénybevételének feltételeiről szóló 6/2009.(III.30.) rendeletének módosításáraNyílt
07. Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatalának 2016. évi Belső Ellenőrzési TerveNyílt
08. A Budapest II. kerület, Lövőház utca sétálóutcai szakaszára készült Közterület Alakítási Terv módosításaNyílt
09. KVSZ 2012-2015 között tervezett felülvizsgálata és a változtatási tilalommal érintett területek szabályozási javaslata - véleményezési eljárásNyílt
10. Javaslat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tárgyában feladat-ellátási megállapodás megkötéséreZárt
11. Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításáraNyílt
12. Javaslat az Önkormányzat fenntartásában lévő óvodák alapító okiratainak módosításáraNyílt
13. Javaslat a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrummal kötendő Vagyonkezelési Szerződés módosításáraNyílt
14. A Budapest II. ker. 12484/3 hrsz. alatt felvett, természetben a 1026 Budapest, Balogh Ádám utca 29. sz. alatt található ingatlan ügyeNyílt
15. Kérelem a 14799/0/A/28 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Budapest II. kerület Bécsi út 17-21. (Lajos u. 18-20.) II. 6. szám alatti lakás bérbe adásáraZárt
16. Kérelem a 13151/7/A/17 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Budapest II. kerület Lövőház u. 32. I. 3/A. szám alatti lakás bérbe adásáraZárt
17. Működtetői vélemény vezetői pályázatokrólZárt
18. Fellebbezés településképi bejelentési eljárásban hozott döntéssel szembenZárt
19. Fellebbezés településképi bejelentési eljárásban hozott végzéssel szembenZárt
20. Fellebbezés településképi bejelentési eljárásban hozott végzéssel szembenZárt
21. Fellebbezés településképi bejelentési eljárásban hozott végzéssel szembenZárt
22. Fellebbezés településképi bejelentési eljárásban hozott határozattal szembenZárt


Utolsó módosítás dátuma: 2015. december 9. 8:34