Hírek
Önkormányzat
Polgármesteri hivatal
Hirdetőtábla
Intézmények
Kultúra
Sport
Kerület
2015
Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő Testületének rendes ülése - 2015.12.22.
Típusa: Rendes ülés
Ideje: 2015.12.22 (kedd) 15:00 órától
Helye: Házasságkötő


Meghívó állapot

Meghívó(k): m 20151222.docx

Jegyzőkönyv(ek): II. ker. Önk. Kt. 2015 1222 jkv..pdf

SorszámNapirendi pont címeTárgyalás módja
01. A „Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány” támogatásaNyílt
02. Javaslat Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők juttatásairól szóló 24/2014. (X.21.) önkormányzati rendeletének módosításáraNyílt
03. Javaslat független könyvvizsgálói szolgáltatással kapcsolatos döntések meghozataláraNyílt
04. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról szóló 34/2004.(X.13.) önkormányzati rendelet módosításáraNyílt
05. A BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft-vel kötött szerződés módosítása Nyílt
06. A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött Közszolgáltatási megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéseNyílt
07. Budapest II. kerület, Margit körút – Rómer Flóris utca – Buday László utca – (13362) hrsz-ú közterület – Mechwart lépcső által határolt területre készülő Kerületi Szabályozás jóváhagyásához kapcsolódó Településrendezési Szerződés elfogadásaNyílt
08. Budapest II. kerület, Margit körút – Rómer Flóris utca – Buday László utca – (13362) hrsz-ú közterület – Mechwart lépcső által határolt területre készülő Kerületi Szabályozás jóváhagyásaNyílt
09. Budapest II. kerület, Alvinci út – Tulipán utca – Felvinci út – Marczibányi tér által határolt területre készülő Kerületi Szabályozás jóváhagyásához kapcsolódó TRSz elfogadásaNyílt
10. Budapest II. kerület, Alvinci út – Tulipán utca – Felvinci út – Marczibányi tér által határolt területre készülő Kerületi Szabályozás jóváhagyásaNyílt
11. Budapest II. kerület KVSZ 2012-2015 között tervezett felülvizsgálat jóváhagyásaNyílt
12. A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat beruházásában, a Kadarka utcában és Mészégető utcában építendő vízi közmű létesítéséhez szükséges Szándéknyilatkozat aláírásaNyílt
13. A Budapest II. kerület, Lajos utca 10. szám alatti, 14807/2 hrsz-ú ingatlanon lévő trafóház kihelyezése közterületreNyílt
14. Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2015. évi felülvizsgálatának elfogadásáraNyílt
15. Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Idősügyi Koncepciójának 2015. évi felülvizsgálatának elfogadásáraNyílt
16. Javaslat a Képviselő-testület 2016. I. félévi munkaprogramjáraNyílt
17. Dr. Udvardiné dr. Erdős Judit egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosításaNyílt
18. A II. sz. és a III. sz. Gondozási Központ vezetőjének megbízásaZárt
19. A Budapest II. kerület Bimbó út 30. II. em. 1. szám alatti lakás bérlőjének lakáscsere kérelmeZárt
20. Kérelem a 13436/0/A/69 hrsz. alatt nyilvántartott, Budapest II. kerület Mecset u. 17. II. 25/b. szám alatti lakás bérbe adásáraZárt
21. Kérelem a 13284/0/A/11. hrsz. alatt nyilvántartott, Budapest II. kerület Margit krt. 51-53. I. 4. szám alatti lakás bérbe adásáraZárt
22. Fellebbezés településképi bejelentési eljárásban hozott végzéssel szembenZárt


Utolsó módosítás dátuma: 2016. január 19. 10:34