Hírek
Önkormányzat
Polgármesteri hivatal
Hirdetőtábla
Intézmények
Kultúra
Sport
Kerület
Nemzetiségi Önkormányzati Választás 2014
Betűméret növeléseBetűméret csökkentéseNyomtatás

Tisztelt Választópolgárok!

A Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását, azaz a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára.

A választások tisztaságát a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben rögzített garanciális elemek biztosítják.

Választási Iroda elérhetőségei:

Hivatali helyiség: 1024 Budapest, Mechwart liget 1. II. emelet 219. szoba
Postacíme: 1277 Bp. 23. Pf. 21.
Félfogadás minden munkanap: 8.00-16.00 óra között

Tel: 346-5460, 346-5437, 346-5508, 346-5542
E-mail: szalai.tibor@masodikkerulet.hu

A Választási Bizottság tagjai és elérhetőségei:
-dr.  Földváryné dr. Orosz Julianna - elnök
- Raduj Klára - elnök-helyettes
- dr. Zegnál Márta - tag
- Balogh Júlia - delegált tag FIDESZ-KDNP
- dr. Vitál Márton - delegált tag MSZP-DK-PM
- Schön Péter - delegált tag JOBBIK
- Kakas Kristóf - delegált tag MOMA
- Hörömpöli Kálmán - delegált tag MLP
- Lehoczki Jánosné - póttag
- Kizman István - póttag

Hivatali helyiség:
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Titkár: dr. Szigeti Szilvia
Tel.: 346-5408
Fax: 346-5409
E-mail: szalai.tibor@masodikkerulet.hu

A Választási Bizottság határozatai

A Választási Bizottság következő ülése

FONTOS tájékoztató a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok adatainak közvetlen kampány céljára való igényléséről.

Az alábbiakban a Hivatalom felé intézett, gyakran felmerülő kérdésekről adok tájékoztatást.

Amennyiben további kérdésük van a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatban, kérem, forduljanak kollégáimhoz bizalommal az alábbi elérhetőségeken:

A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2014. szeptember 26. 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben. (Ve. 315. §)

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet
a) személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához vagy
b) levélben, az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján keresztül a lakcíme szerinti választási irodához nyújthatja be. (Ve. 91. § (1) bek.)

Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu hivatalos honlapján on-line benyújtható, vagy postai úton történő benyújtáshoz a formanyomtatvány pdf formában a honlapról letölthető.

Kérelem nyomtatvány mozgóurnával történő szavazáshoz itt

Kérelem nyomtatvány átjelentkezéssel történő szavazáshoz itt

Kérelem nyomtatvány a központi névjegyzéket érintő ügyben (nemzetiséghez tartozás, szavazási segítség iránti igény, személyes adatkiadás megtiltásának bejegyzése) itt

Valamennyi nemzetiség számára közös szavazókör szolgál. (Ve. 312. § (1) bek.)

800. számú szavazókör – szavazóhelyiség címe:
Völgy Utcai Óvoda, II. ker. Völgy u. 1-3.

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma - a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint - a huszonöt főt eléri.

A területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a fővárosban, megyében kitűzött települési választások száma legalább tíz.

Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni. (2011. évi CLXXIX. törvény 56. §)

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma
a)    három fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján a településen kevesebb, mint száz fő,
b)   négy fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján a településen legalább száz fő.

Választójog

A választáson választó, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel. A nemzetiségi névjegyzékbe kérelmére fel kell venni azt, aki
a)    a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkezik,
b)   a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) nemzetiséghez tartozik, és
c)    e nemzetiséghez tartozását a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott tartalommal és a Ve-ben meghatározott eljárási rendben megvallja. (2011. évi CLXXIX. tv. 53. § (1) bek., Ve. 85. § (1) bek. a), valamint a Ve. 86. § a)-b) pontja)(Központi névjegyzéket érintő kérelem)

Egy személy egyidejűleg csak egy nemzetiség névjegyzékében szerepelhet. (2011. évi CLXXIX tv. 53. § (2) bek.)

A választópolgár
a) a lakóhelye szerinti településen vagy
b)   a választás kitűzését megelőző harmincadik napig, azaz 2014. június 23. napjáig, bejelentett tartózkodási helye szerinti településen szerepelhet a nemzetiségi névjegyzékben. (2011. évi CLXXIX tv. 53. § (3) bek.)

A választáson a nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgár választható, ha
a)    a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható,
b)   a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje, továbbá
c)    nyilatkozatot tesz arról, hogy
ca) a nemzetiség képviseletét vállalja,
cb) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri. (2011. évi CLXXIX tv. 54. §)

Választókerület:

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a település, a fővárosi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a főváros, a megyei nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a megye, az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az ország területe egy választókerületet alkot. (2011. évi CLXXIX. törvény 55. §)

Jelölés:

A választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet. Két vagy több nemzetiségi szervezet közös jelöltet is állíthat. (2011. évi CLXXIX. törvény 58. §)

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok 5 %-ának, de legalább 5 választópolgárnak az ajánlása szükséges. (2011. évi CLXXIX. törvény 59. §)

A választást akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható képviselők száma. (2011. évi CLXXIX. törvény 63. §)

Szavazás:

A választópolgár azon településen szavazhat, amelynek nemzetiségi névjegyzékében szerepel. A választópolgár, ha a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását kitűzték a Nemzeti Választási Bizottság által meghatározott 3, ill. 4 települési képviselőjelöltre, ha a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választását kitűzték, egy területi listára, és ha az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választását kitűzték egy országos listára szavazhat. (2011. évi CLXXIX. törvény 64. §)

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményes, ha legalább annyi jelölt kap szavazatot, mint a megválasztható képviselők száma.

dr. Szalai Tibor
Helyi Választási Iroda vezetője

Utolsó módosítás dátuma: 2014. október 12. 8:11
<2019. szeptember>
HKSzCsPSzV
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Küldje be ötleteit, észrevételeit, kérdéseit Önkormányzatunkhoz itt!