Hírek
Önkormányzat
Polgármesteri hivatal
Hirdetőtábla
Intézmények
Kultúra
Sport
Kerület
Választások, szavazások
Betűméret növeléseBetűméret csökkentéseNyomtatás

Országgyűlési választás 2010

Tájékoztató a 2010. évi országgyűlési képviselő-választásról

Nyilvántartásba vett jelöltek:
Március 19-én lezárult az ajánlószelvény-gyűjtés időszaka. Budapest II. kerületében található 2 országgyűlési egyéni választókerületben az alább felsorolt jelölteket vették nyilvántartásba, közülük választhatunk 2010. április 11-én.

1. OEVK nyilvántartásba vett jelöltjei:
Ertsey Katalin (LMP), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz-KDNP), Pörzse Sándor (Jobbik).

2. OEVK nyilvántartásba vett jelöltjei:
Balczó Zoltán (Jobbik), Dr. Balsai István (Fidesz-KDNP), Donáth László (MSZP), Dr. Pusztai Erzsébet (MDF), Szombati Kristóf (LMP).

Eredmények és napközbeni részvételi adatok  

A II. kerületi választási iroda
A helyi választási iroda (1024. Budapest, Mechwart liget l.) választási információs szolgálatot működtet, ahol az alábbi telefonszámokon kaphat információt a választással kapcsolatban. Általános tájékoztatás: 346-5561, 346-5473,346-5604, 346-5606, 3465-5610
Névjegyzékkel, külképviseleti névjegyzékbevétellel, értesítővel, utcajegyzékkel, igazolások kiadásával, szavazóhelyiségek címével kapcsolatos tájékoztatás, 1024. Margit krt.47-49 (Ügyfélszolgálati Központ) Telefon: 346-5616, 346-5620.
Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00–12.15, 13.00–18.00, kedd: 8.00–12.15, 13.00–16.00, szerda: 8.00–12.15, 13–16.30, csütörtök: 8.00–12.15, 13.00–16.00, péntek: 8.00–15.00. Ebédidő pénteken nincs. 

Az I. kerületi választási iroda
1014 Kapisztrán tér 1.,telefon: 458-3015, fax: 458-3001, vezetője: Deák Ferenc jegyző.
Az iroda telefon számán a választás napján érdeklődhetnek az ügyfelek.
A választási információs szolgálat (VISZ) elérhetősége szintén a 458-3015-ös telefonszám és a 458-3001-es faxszám.
A népesség-nyilvántartás csak a választás napján hívható a 458-3021-es telefonszámon

Választási Bizottságok

2. sz. OEVK bizottság tagjai: dr. Földváryné dr. Orosz Julianna elnök, Raduj Klára elnökhelyettes, dr. Mészáros Erzsébet tag. (Póttagok: dr. Laczkó István és dr. Kosztolányi Ádám). Pártok által delegált tagok: Marosi Ilona (MSZP), Pethő Annamária (Fidesz-KDNP), Rideg Sándor (Jobbik), Hevesi Kristóf (LMP) és Káldi Miklós (MDF

1. sz. OEVK bizottság tagjai: Buday Miklós elnök, dr. Eszter Elemér elnök-helyettes, dr. Lábody Imre Béla tag. Pártok által delegált tagok: Kálló Gergely (Jobbik), dr. Loránd Gergely (MSZP), dr. Somfay Máté (FIDESZ-KDNP), Somfai Rita (LMP). Az bizottság elérhetősége: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., telefon: 458-3015, telefax: 458-3001

Az Országos Választási Iroda Választási információs Szolgálata
Levélcím: 1903 Budapest, Pf.: 314
Telefon: (40)200-717, 441-1616
Fax: 1/441-1617
E-mail: visz@otm.gov.hu
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 8:30-tól 16:00-ig; pénteken 8:30-tól 13:30-ig.

Szavazás  
Április 11-én ismét az urnák elé járulhatnak hazánk szavazásra jogosult állampolgárai. A II. kerület – ahogyan 1990 óta mindig – két egyéni országgyűlési választókerületre tagolódik: Budapest 1-es választókerülete lefedi a Várnegyedet és a II. kerület kisebb részét. A II. kerület nagyobb területe Budapest 2-es választókerületét alkotja. Az országgyűlési választások első fordulójában két szavazólapon lehet véleményt nyilvánítani: az egyiken az egyéni képviselő-jelöltekre, a másikon az úgynevezett területi párt, illetve pártszövetség listájára szavazhatunk.

A szavazatszámláló bizottságnál igazolni kell a személyazonosságot és a lakcímet, amely az alábbi iratokkal tehető meg:
- lakcímet tartalmazó személyi igazolvány,
- lakcímkártya és az alábbi igazolványok egyike: személyi azonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártya formátumú jogosítvány vagy ideiglenes személyi azonosító igazolvány

A választópolgároknak a kétszer, illetve a többször szavazás elkerülése érdekében a névjegyzéket alá kell írniuk, így igazolják a szavazólap átvételét. A szavazólap kitöltésének ideje alatt csak a szavazópolgár tartózkodhat
a szavazófülkében. Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetőleg, akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, más választópolgár — vagy ha nincs jelen, a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes — segítségét igénybe veheti. Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon lehet, az azon szereplő jelölt neve melletti valamint lista feletti vagy alatti körbe tollal írt egymást metsző vonallal (+ vagy x). Kizárólag ezen jelölési mód eredményez érvényes szavazatot. A szavazólap cseréjét csak az urnába dobás előtt és csak egyszer lehet kérni.

Mozgóurna igénylése
A mozgásában gátolt választópolgár írásban kérheti, 2010. április 9-én 16 óráig, a helyi választási irodától, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól, hogy a szavazatszámláló bizottság a szavazás napján mozgóurnával felkeresse választójoga gyakorlása érdekében.

Névjegyzék
Minden választásra jogosult polgár 2010. február   8-12 között értesítést kap arról, hogy a választók névjegyzékébe felvették. Az értesítő, melyet a posta kézbesít, tartalmazza a szavazás helyére vonatkozó információt is. Az a II. kerületben lakóhellyel rendelkező választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt, 2010. február 10-17 között az Ügyfélszolgálati Központban (1024., Bp. Margit krt. 47-49.) ellenőrizheti választó jogosultságát. Ugyanebben az időszakban 2010. február 17-én 16 óráig itt lehet előterjeszteni a kifogást, valamint kérni a névjegyzék módosítását, névjegyzékből való kihagyást, vagy a névjegyzékbe való felvételt.

Jelöltállítás
A választásra jelöltet ajánlani az értesítővel együtt érkező ajánlószelvény kitöltésével és átadásával lehet 2010. március 19-ig. A jelöltajánlás  a választópolgár szabad elhatározásán alapul, arra senki nem kötelezhető.  Egy választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat, kizárólag abban a választókerületben, ahol a lakóhelye van. Aki több jelöltet ajánlott, vagy aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. A választópolgárnak az ajánló szelvényt pontosan, értelemszerűen ki kell töltenie és saját kezűleg alá kell írnia.

Külképviseleti névjegyzék
A  külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a választópolgár a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől 2010. március 19-én 16 óráig kérheti. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár 2010. március 19-én 16 óráig módosíthatja annak a külképviseletnek a megnevezését, ahol a választójogát gyakorolni kívánja, vagy kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből és visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe. A kérelem letölthető a www.valasztas.hu címről.

Igazolás más településen való szavazáshoz
 Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétől távol, de Magyarország területén tartózkodik igazolást a választás első és második fordulójára egyaránt személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2010. április 9-én 16 óráig, ajánlott levélben pedig úgy kérhet a helyi választási iroda vezetőjétől, hogy az legkésőbb 2010. április 6-án megérkezzen a helyi választási irodához. Igazolást a választás első és második fordulójára is legkésőbb 2010. április 9-én 16.00 óráig lehet kiadni. A HVI vezetője 2010.április 8-án 16.00 óráig a kiadott igazolás bevonásával egyidejűleg kérelmére egy alkalommal visszaveszi a névjegyzékbe azt, akit igazolás kiadása  miatt onnan törölt.
Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy  ha a két  választási forduló  között lakóhelyet változtatnak, csak a korábbi lakóhely szerinti szavazókörben gyakorolhatják választójogukat.

Szavazás településszíntű lakóhely és az igazolás esetén
Az országgyűlési képviselők választásakor a településszíntű lakóhellyel, valamint az igazolással rendelkező szavazópolgárok 2010. április 11-én és 25-én a Budapest, II. kerület, Medve u. 5-7. szám alatti Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban lévő 6-os számú szavazókör helyiségében szavazhatnak.

Választási bizottság munkája:
Az országgyűlés egyéni választókerületi választási bizottság hatáskörébe az országgyűlési választások alkalmával az alábbi feladatok tartoznak: dönt a jelöltek, jelölőszervezetek nyilvántartásba vételéről, illetőleg elutasításáról. Jóváhagyja az egyéni választókerület szavazólapjainak adattartalmát. Dönt az egyéni választókerületi jelöltek, valamint a csak egy egyéni választókerületben jelöltet állítani kívánó jelölőszervezetek nyilvántartásba vételéről, illetőleg elutasításáról. Dönt az egyéni választókerületi választással kapcsolatos kifogásról. Dönt a szavazatszámláló bizottság határozata elleni, kizárólag az egyéni választókerületi választást érintő, valamint az egyéni választókerületi és területi listás választást érintő fellebbezésekről. Feladatot lát el a külképviseleti szavazással kapcsolatban. Megsemmisíti a szavazás eredményét, ha azt érdemben befolyásoló törvénysértést állapít meg. Megállapítja és közzéteszi az egyéni választókerületben a választás eredményét. Kiadja az országgyűlési egyéni választókerületi képviselőnek a megbízólevelet. A tudomására jutott törvénysértés esetén kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező szerv döntését.

Szavazatszámláló bizottság:
A képviselő-testület megválasztotta a szavazatszámláló bizottságok független tagjait és szükséges számú póttagjait. A választott tagok megbízatása a következő országgyűlési választásokra létrehozott választási bizottságok alakuló üléséig tart. A bizottsági tagoknak a polgármester előtt kellett esküt tenniük, és oktatási segédanyaggal látták el őket. A szavazatszámláló bizottságokba a választókerületben jelöltet, illetőleg listát állító szervezet tagokat delegálhat, akik megbízása az országgyűlési választások végleges eredményének közzétételével szűnik meg.
A szavazatszámláló bizottságok feladata a választás pártatlanságának, tisztaságának, törvényességének biztosítása, a választás törvényes rendjének helyreállítása, valamint az adott szavazókör választási eredményeinek megállapítása. A bizottság testületként működik, döntéseit szótöbbséggel hozza meg, minden tagot egy-egy szavazat illet meg. Szavazni igennel és nemmel lehet, a kisebbségi véleményt a szavazatszámláló bizottságoknak határozatban rögzítenie kell. A szavazatszámláló bizottság a határozatait alakszerű határozta formájában hozza meg. A választott és delegált tagok jogai és kötelezettségei azonosak. A bizottság hatóságnak minősül, tagjai hivatalos személyek, feladataikat megbízólevél birtokában végzik.

Jogorvoslati lehetőségek az országgyűlési választásokkal kapcsolatban:
A választási jogszabályok megsértésére való hivatkozással bárki nyújthat be kifogást a 2. sz. OEVK Választási Bizottságához. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés tényszerű megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét vagy egyéb postai értesítési címét, valamint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől  számított 3 napon belül megérkezzen a 2. sz. OEVK Választási Bizottságához, amely a beérkezéstől számított 3 napon belül dönt. Nagyon fontos ezeknek a tartalmi és időrendi előírásoknak a megtartása, mert ennek hiányában a 2. sz. OEVK Választási Bizottsága érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a kifogást.
Amennyiben a kifogás benyújtója nem ért egyet a 2. sz. OEVK Választási Bizottságának döntésével, fellebbezést nyújthat be a Fővárosi Választási Bizottsághoz oly módon, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított 3 napon belül megérkezzen.
A jogorvoslattal kapcsolatos részletes szabályok megtalálhatók a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényben.

Letölthető dokumentumok:

Körzetleíró lista  
Országgyűlési Választás 2010 - A II. kerületi Választási Bizottság határozatai     
Országgyűlési Választás 2010 - Az I. kerületi Választási Bizottság határozatai     
Választási térkép - 2010      
Szavazókörök elérhetőségei - 2010  

Utolsó módosítás dátuma: 2014. június 26. 13:20
<2019. július>
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Küldje be ötleteit, észrevételeit, kérdéseit Önkormányzatunkhoz itt!