Hírek
Önkormányzat
Polgármesteri hivatal
Hirdetőtábla
Intézmények
Kultúra
Sport
Kerület
Hírek
Betűméret növeléseBetűméret csökkentéseNyomtatás

Családsegítő munkatársat keresnek

2017. szeptember 12.

A II. kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ két fő munkatársat keres családsegítő munkakör betöltésére. Pályázni szeptember 26-ig lehet.

Budapest Főváros II. kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros II. kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2 fő Családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2 évig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1027 Budapest, Horvát utca 2-12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
családsegítői feladatok ellátása az 1993. évi III. törvény, valamint az 1997. évi XXXI. törvény és a 15/1998. NM rendelet alapján, team munkában való részvétel

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, felsőfokú szociális végzettség,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- családsegítői munka terén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképes szakmai önéletrajz
- végzettséget igazoló okiratok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy igazolás az igénylésről)
- nyilatkozat a pályázatban benyújtott személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros II. kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (1027 Budapest, Horvát utca 2-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-2461/2017 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő Családsegítő.
- Elektronikus úton Sziráki Anikó részére a sziraki.aniko@csgyk02.hu E-mail címen keresztül
- Személyesen: Sziráki Anikó, Budapest, 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálása folyamatos; a kiírásnak nem megfelelő végzettség kizáró ok.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.csgyk02.hu - 2017. szeptember 11.
- Budai Polgár - 2017. szeptember 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csgyk02.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Utolsó módosítás dátuma: 2017. szeptember 12. 11:19