Költségvetés 2023

Kulcsszavak Megosztás

A 2023. évi költségvetés kiadási előirányzatai - (összesen 29,72 milliárd forint)

MIBŐL ÉS MIRE KÖLT A II. KERÜLET?


I. Működési kiadások: 24,82 milliárd forint

Személyi juttatások 10,8 Mrd Ft, elvonások 2,24 Mrd Ft, működési támogatás 1,46 Mrd Ft, ellátottak juttatásai 0,16 Mrd Ft, járulékok 1,42 Mrd Ft, dologi kiadások 7,62 Mrd Ft (pl.: óvodai és egészségügyi ellátás, szociális és hajléktalanellátás, utak, közterek, parkok fenntartása, gazdasági szervvel nem rendelkező költségvetési szervek, polgármesteri hivatal, lakás- és helyiséggazdálkodás, egyéb önként vállalt feladatok, médiatevékenység, iskolai étkeztetés, hulladékgazdálkodás és környezetvédelem). Általános és működési tartalékok 1,12 Mrd Ft


II. Felhalmozási kiadások: 4,73 milliárd forint

Felújítások: 0,9 Mrd Ft (pl.: közbiztonság, helyi közutak, közterek és parkok, egészségügyi alapellátás, járóbeteg-ellátás fejlesztése, óvodai ellátás, bölcsődei férőhelyek, szociális, gyermekjóléti szolgáltatás és ellátás, bérlakás-felújítási program).

Beruházások: 2,7 Mrd Ft (pl.: útépítés, járdaépítés, Margit-negyed zöldítése, pakolóhelyek kialakítása, forgalomtechnikai beavatkozások, zebrák, Csalit és Csatárka utcai közösségi tér, ivókutak, kerékpártárolók, egészségügyi fejlesztések, óvodai és bölcsődei felújítások és bővítések).

Felhalmozási célú támogatások: 0,26 Mrd Ft

Tartalékok, egyéb: 0,87 Mrd Ft

III. Finanszírozási kiadások: 0,17 milliárd forint

További részletek:

Rendelet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Aktuális