Választás 2024

Kulcsszavak Megosztás

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, az Európai Parlament magyarországi képviselőinek,  illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását 2024. JÚNIUS 9-én tartjuk.

A valasztas.hu adatai alapján

a polgármester-választás során leadott érvényes szavazatok:

Őrsi Gergely - 69,72% - 31 638 szavazat

Dombi Rudolf - 28,09% - 12 747 szavazat

Babcsány Dávid - 2,19% - 992 szavazat

a mandátumok eloszlása a képviselő-testületben:

DK - Momentum - LMP – Zöldek - Párbeszéd- ZÖLDEK - MSZP (15)
FIDESZ - KDNP (4)
MKKP (2)

További eredmények a valasztas.hu oldalon >>>

-----------------------------------

Szavazóhelyiség-kereső

Az alábbi felületen lakcímét megadva megtalálja, hol adhatja le szavazatát, és mely jelöltekre szavazhat /miután megadta címét, a kapott EVK-ra kattintva találja meg a jelölteket/.

Tovább a Szavazóhelyiség-keresőhöz >>>

Szavazás

Szavazni a szavazás napján (2024. június 9-én, vasárnap) 6 órától 19 óráig lehet. A postán megküldött választási értesítő tartalmazza a szavazókör pontos címét, illetve itt található a valasztas.hu szavazóhelyiség-keresője. 


Szavazni csak érvényes igazolvánnyal és lakcímkártyával lehet. A szavazóhelyiségben
az szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgárnak igazolnia kell a személyazonosságát. Erre alkalmasak a magyar vagy más uniós tagállami hatóságok által kiállított érvényes igazolványok (útlevél, személyazonosító igazolvány, vezetői engedély). Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására.


A választópolgár megkapja a lebélyegzett szavazólapokat, az átvételt a névjegyzék aláírásával igazolja.
A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok a nemzetiségi jelöltekre ugyanabban a szavazóhelyiségben szavazhatnak, mint ahol a polgármesterre és a képviselőkre is.

Átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazókör: 111 sz. Cím: 1024 Keleti Károly u. 37. (II. Rákóczi Ferenc Gimnázium).

Településszintű lakóhellyel rendelkezők részére kijelölt szavazókör: 16. sz. 1022 Törökvész út 18. (Törökvész Úti Kézműves Óvoda).

A másik szavazókörbe átjelentkezés kérelme 2024. június 7-én (péntek) 10.00 óráig vonható vissza.
Az Európai Parlament tagjainak általános választásán a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár 2024. június 5-én 16 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.

Rontott szavazólapok

Ha a választópolgár a szavazólap urnába dobása előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését
elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, egy külön e célra
szolgáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki. Egy választópolgár rontás miatt szavazólapfajtánként csak egyszer kérhet új szavazólapot. Ha a választópolgár a szavazatát bedobta az urnába, már nem kérhet cserét.

Ellenőrizzük az okmányokat!

A lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, őket a szavazatszámláló bizottság köteles visszautasítani. Fontos, hogy a választópolgárok a szavazás előtti napokban vizsgálják meg okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről.

Mozgóurna igénylése

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. A kérelem elektronikus úton, illetve személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján és postai úton is benyújtható. A kérelem elektronikus úton – elektronikus azonosítással vagy elektronikus azonosítás nélkül – a www.magyarorszag.hu honlapon
nyújtható be.


Személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján a helyi választási irodákban nyújtható be kérelem. A személyesen megjelenő kérelmező szóban, a kézbesítési meghatalmazott a kérelmező által kitöltött nyomtatvány leadásával jogosult a kérelem előterjesztésére.

A kérelmet postai úton bármely helyi választási irodának címzett levélben be lehet nyújtani.


1. Határidők ONLINE igénylés esetén:
• ügyfélkapus azonosítás nélkül: a kérelem 2024. JÚNIUS 5. (szerda) 16.00 óráig nyújtható be a Nemzeti Választási Irodához.
• ügyfélkapus azonosítással: a kérelem 2024. JÚNIUS 7. (péntek) 10.00 óráig a Nemzeti Választási Irodához, ezt követően, a szavazás napján 12.00 óráig a helyi választási irodához nyújtható be.


2. Határidő SZEMÉLYES igénylés esetén: a kérelem 2024. JÚNIUS 7. (péntek) 10.00 óráig nyújtható be a helyi választási irodához.
KÉZBESÍTÉSI MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés esetén 2024. JÚNIUS 7. (péntek) 10.00 óráig a helyi választási irodához vagy a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be. KÉZBESÍTŐVEL (hozzátartozó vagy egyéb személy) történő igénylés esetén 2024. JÚNIUS 5. (szerda) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.


3. Határidő POSTAI igénylés esetén:
a kérelemnek 2024. JÚNIUS 5. (szerda) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához

Helyi Választási Iroda

A helyi választási iroda hivatali helyisége: 1024 Mechwart liget 1. (ügyfélfogadás mindennap 8.00 és 16.00 óra között). A választási információs szolgálat telefonos elérhetőségei: (06 1) 346-5560, (06 1) 346-5561, (06 1) 346-5532, (06 1) 346-5633. A helyi választási iroda vezetője: dr. Szalai Tibor jegyző.

A választási bizottság

Címe: 1024 Budapest, Mechwart liget 1., telefonszáma: (06 1) 346-5408. A választási bizottság ülésének várható időpontjai, napirendjei, az ülésekről készült jegyzőkönyvek és határozatok elérhetőek a www.masodikkerulet.hu oldalon >>>.

SZAVAZÓLAPOK A II. KERÜLETBEN

Június 9-én a választásokon a szavazólapokat – tekintettel azok sokféleségére – színes kerettel különböztetik meg.


1. Az európai parlamenti szavazólap kerete kék. 2. A polgármesteri szavazólap kerete sárga. 3. A főpolgármesteri szavazólap kerete rózsaszín. 4. A fővárosi listás szavazólap kerete szürke. 5. Az egyéni képviselői (egyéni listás és egyéni választókerületi) szavazólap nem kap külön keretet, egyszínű fehér lesz. 6. A nemzetiségi szavazólap zöld színű lesz (csak azok kapnak, akik a határidőig kérték felvételüket a nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe). A zöld, nemzetiségi szavazó lapot a zöld borítékba kell helyezni és le kell ragasztani, különben a szavazat érvénytelen.

Helyi önkormányzati választások - II. kerület - valasztas.hu >>>

Részletes tájékoztatásért látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt, vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához!

Helyi Önkormányzati választások - valasztas.hu >>> 

Nemzetiségi önkormányzati választások - valasztas.hu >>>

További választási információk >>> 

Aktuális