Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2023.07.17 17:57

Álláspállyázat - Jogtanácsos

Kulcsszavak Megosztás

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Jegyzői Igazgatóság Jogi Osztályán jogtanácsos munkakör betöltésére

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet a

Jegyzői Igazgatóság

Jogi Osztályán

jogtanácsos

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony jellege: határozatlan


A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.


A munkavégzés helye:
Budapest 1024, Mechwart liget 1.


Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 22. pontjában szereplő feladatkörhöz tartozó következő végzettség/szakképzettség: jogász szakképzettség,
 • jogi szakvizsga megléte,
 • Microsoft Office irodai alkalmazások felhasználói szintű alkalmazása


A jogtanácsosi munkakör főbb tevékenységi körei:

 • Az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal elsődlegesen közigazgatási peres ügyeiben jogi képviseletet ellátása, kivételesen polgári peres ügyeiben jogi képviselet ellátása.
 • Az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal egyéb ügyeiben, más hatóságok előtti eljárásaiban jogi képviselet ellátása.
 • Az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal, mint szerződő fél polgári jogi jogügyleteinek előkészítése, jogtanácsosi ellenjegyzést igénylő okiratok szerkesztése és ellenjegyzése.
 • Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal egyes jogügyletei véleményezési feladatainak ellátása, szerződések általános jogi véleményezése, okirat szerkesztési feladatot ellátása.
 • A Hivatal szervezeti egységei részére jogi segítség nyújtása, jogszabály értelmezési kérdésekben állásfoglalás készítése.
 • Képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések jogi véleményezési feladatainak ellátása.


Elvárt kompetenciák:

 • önálló, pontos munkavégzés,
 • együttműködési készség,
 • jó problémamegoldó képesség,
 • jogszabály értelmezési készség,
 • kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.


Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogi szakvizsgához kötött munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
 • önkormányzati igazgatásban, közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat,
 • kamarai tagság.


A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 1. A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai életutat bemutató önéletrajz.
 2. Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 3. Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
 4. Nyilatkozat büntetlen előéletről.


Az illetmény megállapítására a 2011. évi CXCIX. törvényben és a helyi költségvetési rendeletben foglaltak, valamint a juttatásokra a 3/2021. (I. 26.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.


A pályázat benyújtásának határideje:
2023. július 11.


A pályázat elbírálásának határideje:
2023. augusztus 15.


A munkakör betölthető:
az elbírálást követően azonnal


A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Közigazgatási Állásportál, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Facebook oldala


A pályázat benyújtásának módja, helye és további információ:

Elektronikus úton a [email protected] e-mail címre lehet megküldeni a pályázatokat, a tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „jogtanácsos”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújtanak a Humánpolitikai Osztály munkatársai az alábbi telefonszámon: 06-1-346-5463, illetve a szakterület részéről az alábbi telefonszámon: 06-1-346-5500

A kinevezéshez 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a közszolgálati jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti valamely ok. A próbaidő 6 hónap.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat előzetesen a Jegyző által kijelölt háromtagú Bizottság bírálja el. A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően a Bizottság által kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ahol a Bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A foglalkoztatásról a Bizottság javaslata alapján a Jegyző - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - dönt. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást, legkésőbb az elbírálást követő 5 munkanapon belül. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek hatékony és zökkenőmentes ellátása érdekében az adott szervezeti egységben megüresedett munkakör betöltése céljából az engedélyezett létszámkereten belül. A pályázat eredményesen zárult.

Archív