Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2024.02.01 16:06

Álláspályázat - Általános vagyongazdálkodási referens

Kulcsszavak Megosztás

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Gazdasági Igazgatóság Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztályán általános vagyongazdálkodási referens munkakör betöltésére.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet a

Gazdasági Igazgatóság

Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztályán

általános vagyongazdálkodási referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony jellege: határozatlan idejű.


A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.


A munkavégzés helye:
1024 Budapest, Mechwart liget 1.


Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklete 22. pontjában szereplő jogi és perképviseleti feladatkörhöz tartozó következő szakképzettség: jogász.
 • Microsoft Office irodai alkalmazások felhasználói szintű alkalmazása,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok értékesítésével, hasznosításával kapcsolatos szerződések, megállapodások elkészítése. A rendezetlen jogállású ingatlanok tulajdonjogi helyzetének, ingatlan-nyilvántartási állapotának rendezése. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítását, értékesítését célzó pályázatok összeállítása. Gondoskodik az értékesítendő ingatlanok kitűzetéséről; ellenőrzi, hogy az ingatlant ki és milyen jogcímen birtokolja; megvizsgálja az értékesítendő, hasznosítandó ingatlanokra vonatkozó építésügyi előírásokat, feltárja a szabályozási tervek előírásait, beszerzi az ingatlanok beépíthetőségére vonatkozó információkat a társosztályoktól; gondoskodik az ingatlanforgalmi értékbecslések, illetve esetlegesen szükséges szakvélemények elkészíttetéséről. Előkészíti a munkakörébe tartozó feladatok ellátásával kapcsolatos képviselő-testületi és bizottsági előterjesztéseket. Végrehajtja a munkakörébe tartozó feladatokkal kapcsolatos képviselő-testületi, illetve bizottsági határozatokat, elkészíti a feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót, jelentést.


Előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • önállóság,
 • problémamegoldó készség,
 • kommunikációs készség,
 • szervezőkészség, koordináció
 • határidők betartása.


Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
 • közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat,
 • hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat.


A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 1. A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai életutat bemutató önéletrajz.
 2. Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata.
 3. Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
 4. Nyilatkozat büntetlen előéletről.


Az illetmény megállapítására a 2011. évi CXCIX. törvényben és a helyi költségvetési rendeletben foglaltak, valamint a juttatásokra a Közszolgálati Szabályzatban foglaltak az irányadók.


A pályázat benyújtásának határideje:
2024. január 5.


A pályázat elbírálásának határideje:
2024. január 22.


A munkakör betölthető:
az elbírálást követően azonnal


A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Közigazgatási Állásportál, Önkormányzat Facebook oldala


A pályázat benyújtásának módja, helye és további információ:

Elektronikus úton a [email protected] e-mail címre lehet megküldeni a pályázatokat, a tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „általános vagyongazdálkodási referens”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújtanak a Humánpolitikai Osztály munkatársai az alábbi telefonszámon: 06-1-346-5463.

A kinevezéshez 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a közszolgálati jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti valamely ok. A próbaidő 6 hónap.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat előzetesen a Jegyző által kijelölt háromtagú Bizottság bírálja el. A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően a Bizottság által kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ahol a Bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A foglalkoztatásról a Bizottság javaslata alapján a Jegyző - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - dönt. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást, legkésőbb az elbírálást követő 5 munkanapon belül. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek hatékony és zökkenőmentes ellátása érdekében az adott szervezeti egységben megüresedett munkakör betöltése céljából az engedélyezett létszámkereten belül. A pályázat eredménytelenül zárult.

Archív