Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2024.01.01 00:00

Álláspályázat - Egészségügyi Szolgálat Főigazgató Főorvos

Kulcsszavak Megosztás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Egészségügyi szolgálati jogviszony keretében Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata főigazgató főorvos (magasabb vezető) munkakör/feladatkör betöltésére

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Munkaköri feladatok:


Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként ellátja a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott képviseleti, kötelezettségvállalási jogkört.


Az intézmény szakmai követelményének megfelelő, folyamatos és gazdaságos működtetése, a hatályos jogszabályok, a fenntartó határozatai és az intézmény belső szabályzatai alapján.


A szervezet működésével összefüggő szakmai stratégiájának kialakítása és működtetése a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével, teljes munkaidőben történő munkavégzés keretében.


A szervezet sajátosságaiból adódóan, a munkakör nem kizárólag irányítói, menedzseri, hanem alkalmanként operatív feladatokat is magába foglal.


A főigazgató főorvos kizárólagos hatáskörét a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003.(VII.29.) ESZCSM. rendelet 9. § (2) bek. határozza meg.

Felelős:

 • az intézmény alapító okiratában meghatározott tevékenységek megvalósulásáért,
 • a feladatkörébe utalt feladatok végrehajtásáért,
 • az intézmény irányítása, vezetése kapcsán hozott utasításaiban, intézkedéseiben,
 • valamint a szabályzatokban foglaltak betartásáért és betartatásáért,
 • az intézmény működtetésére vonatkozó hatályos jogszabályok megtartásáért,
 • megtartatásáért, a törvényesség biztosításáért.

A főigazgatót feladatainak ellátásában a vezető-helyettesek, valamint a Szakmai Vezető Testület segítik.


A Képviselő-testület 39/2021.(II.23.) határozata alapján végzi az egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek további jogviszony létesítésének előzetes engedélyezését.


Munkabér és juttatások:

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 8. § (3) bekezdése alapján a törvény 1. mellékletében meghatározott legmagasabb fizetési fokozathoz tartozó illetmény,

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2021.(IV.29.) határozata szerinti vezetői juttatás


Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):

Magasabb vezetői megbízás


Betöltendő állás jogviszonya:
Határozatlan időre szóló egészségügyi szolgálati jogviszony,

határozatlan időre szóló magasabb vezetői megbízás


Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
határozatlan, 40 óra,

Teljes munkaidő


Munkavégzés helye:
1027 Budapest, Kapás u. 22. Egészségügyi Szolgálat


Pályázati feltételek:


Elvárt végzettség/képesítés:

 • orvostudományi egyetemi szintű végzettség,
 • mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, valamint
 • legalább ötéves egészségügyi tevékenységet folytató intézményben szerzett vezetői gyakorlat


A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

Próbaidőre a 2020. évi C. törvény 3. §-ában, valamint az 528/2020. (XI.28.) Korm. rend. 12. §-ban foglaltak szerint irányadók.

Munkaszerződés kötelező tartalma, hogy a magasabb vezetői megbízás a munkáltató részéről egyoldalúan visszavonható tovább foglalkoztatási kötelezettséggel.


A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • motivációs levél,
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata.
 • szakmai program,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba történő betekintésről.


A pályázatot és mellékleteit elektronikus úton, [email protected] és [email protected] e-mail címekre, tárgyban jelölve „Egészségügyi Szolgálat főigazgató főorvos álláspályázat” hivatkozással kell megküldeni.


A pályázat benyújtásának határideje:
2023. december 31.


A pályázat elbírálásának módja:
A jelöltek értékelésére a munkáltató legalább háromtagú előkészítő bizottságot hoz létre, amely a jelöltek meghallgatását követően a jelöltek között rangsort felállít.


A pályázat elbírálásának határideje:
2024. január 31.


Állás tervezett betöltésének időpontja:
2024. február 11.


A pályázati kiírás további közzétételének helye:
kozigallas.hu, II. kerületi Önkormányzat honlapja (www. masodikkerulet.hu), facebook, Budai Polgár

Archív