Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2023.07.17 18:00

Álláspályázat - Főkönyvi könyvelő

Kulcsszavak Megosztás

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Gazdasági Igazgatóság Költségvetési és Számviteli Osztályán főkönyvi könyvelő munkakör betöltésére.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet a

Gazdasági Igazgatóság

Költségvetési és Számviteli Osztályán

főkönyvi könyvelő

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony jellege: határozatlan


A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.


A munkavégzés helye:
Polgármesteri Hivatal Mechwart Liget 1.


Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklete 19. pontjában szereplő feladatkörhöz tartozó következő végzettség/szakképzettség: felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség
 • Microsoft Office irodai alkalmazások felhasználói szintű alkalmazása.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Az Önkormányzat pénztári- és banki bizonylatainak, számláinak, vegyes tételeinek kontírozása és könyvelése a hatályos számviteli jogszabályok alapján.
 • Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal számláinak érvényesítése.
 • Részvétel az időközi költségvetési jelentés és mérlegjelentés KGR K11 rendszerben történő elkészítésében.
 • Részvétel az éves intézményi beszámoló elkészítésében.


Elvárt kompetenciák:

 • önálló, pontos munkavégzés,
 • jó problémamegoldó képesség,
 • stratégiai szemléletmód.


Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • Forrás Integrált Szoftver ismerete,
 • mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 • közigazgatási szakvizsga,
 • közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat.


A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 1. A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai életutat bemutató önéletrajz.
 2. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okirat(ok) másolata.
 3. Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
 4. Nyilatkozat büntetlen előéletről.

Az illetmény megállapítására a 2011. évi CXCIX. törvényben és a helyi költségvetési rendeletben, a juttatásokra a 3/2021. (I. 26.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.


A pályázat benyújtásának határideje:
2023. június 27.


A pályázat elbírálásának határideje:
2023. július 14.

A munkakör betölthető: 2023. augusztus 1-jétől


A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Közigazgatási Állásportál, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat facebook oldala


A pályázat benyújtásának módja, helye és további információ:

Elektronikus úton a [email protected] e-mail címre lehet megküldeni a pályázatokat, a tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „főkönyvi könyvelő”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújtanak a Humánpolitikai Osztály munkatársai az alábbi telefonszámon: 06-1-346-5463, illetve a szakterület részéről: Havas Beatrix (név), 06-30-137-5746


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat előzetesen a Jegyző által kijelölt háromtagú Bizottság bírálja el. A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően a Bizottság által kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ahol a Bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A foglalkoztatásról a Bizottság javaslata alapján a Jegyző - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - dönt. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást, legkésőbb az elbírálást követő 5 munkanapon belül. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek hatékony és zökkenőmentes ellátása érdekében az adott szervezeti egységben megüresedett munkakör betöltése céljából az engedélyezett létszámkereten belül. A pályázat eredménytelenül zárult.

Archív