Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2022.11.22 14:01

Álláspályázat - Informatikus

Kulcsszavak Megosztás

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Gazdasági Igazgatóság Üzemeltetési Osztályán informatikus munkakör betöltésére.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet a

Gazdasági Igazgatóság

Üzemeltetési Osztályán

informatikus munkakör betöltésére.


A munkaviszony jellege:
határozatlan idejű


A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő


A munkavégzés helye:
1024 Budapest, Mechwart liget 1., valamint a Hivatal telephelyei


Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.
 • Legalább középfokú szakirányú informatikai végzettség.
 • Feladatok szempontjából releváns tapasztalat (min: 1-3 év).
 • Windows adminisztrációs szintű ismerete, MS Office magas szintű ismerete.
 • Alapvető szerver szolgáltatások ismerete (ActiceDirectory, DHCP, DNS, GroupPolicy, stb.).
 • Hálózati szolgáltatások elméleti ismerete (switching, routing, VLAN, wifi, tűzfal, NAT, VPN).
 • "B" kategóriás jogosítvány (telephelyek közötti mozgáshoz).


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • IT Helpdesk / Windows munkaállomások üzemeltetése.
 • Informatikai, kommunikációs és egyéb eszközök (pl.: nyomtatók, VoIP telefonok, hangosítás stb.) összeszerelése, üzemeltetése.
 • Számítógép-, perifériák- illetve hálózati problémák felderítése, elhárítása.
 • Felhasználók napi szintű operatív támogatása és problémáik kezelése, dokumentálása (Ticketing rendszer).
 • Szoros együttműködés a Hivatal külső és belső partnereivel, valamint a társosztályokkal.
 • Helyi tudásbázis naprakészen tartása (WIKI).
 • Eszköznyilvántartás vezetése, naprakészen tartása.
 • IT fejlesztések tesztelése.
 • Az IT területhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása.
 • A Hivatal által használt programok, alkalmazások, rendszerek karbantartása a fejlesztőkkel és üzemeltetőkkel együttműködve.
 • A fenti munkák a Hivatal telephelyein történő elvégzése, telephelyeink informatikai összeköttetésének biztosítása.


Elvárt kompetenciák:

 • Jó kommunikációs és kiváló problémamegoldó képesség.
 • Önálló munkavégzés és csapatmunkában való részvétel.
 • Folyamatszemlélet, proaktív hozzáállás, ügyfélközpontúság.


Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hyper-V ismeret
 • Linux ismeret
 • Informatikai minősítő vizsgák megléte


A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 1. részletes szakmai életutat bemutató önéletrajz;
 2. iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata;
 3. nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
 4. 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 258. § (2) bekezdése szerinti – munkavállalókra vonatkozó – valamely ok, vagy
 5. ha nem rendelkezik a 4-es pont szerinti erkölcsi bizonyítvánnyal, akkor írásos nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat esetén az igazolást legkésőbb a munkaviszony létesítése napjáig bemutatja.


A munkabér megállapítására és a juttatásokra a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a helyi Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.


Juttatások:

 • havi bruttó bér: Kérjük a bérigény megjelölését.
 • bruttó 230.000,-Ft cafeteria/év,
 • nettó 60.000,- Ft ruházati hozzájárulás/év,
 • bruttó 8.000,- Ft illetmény-átutalási támogatás/év,
 • vidékről történő bejárás esetén 86%-os utazási támogatás,
 • hivatali mobiltelefon, laptop biztosítása.


Légy egy lendületes, fiatalos összetartó csapat tagja,
stabil háttérrel, hosszú távú munkalehetőséggel!


A pályázat benyújtásának határideje:
2022. november 7.


A pályázat elbírálásának határideje:
2022. november 18.


A munkakör betölthető:
legkorábban 2022. november 21-étől


A pályázat benyújtásának módja, helye és további információ:

Elektronikus úton a [email protected] e-mail címre lehet megküldeni a pályázatokat, a tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „informatikus”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújtanak a Humánpolitikai Osztály munkatársai az alábbi telefonszámon: +36-1-346-5463, illetve a szakterület részéről: Barna András az Üzemeltetési Osztály vezetője a +36-30-830-7244-es telefonszámon.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat előzetesen a Jegyző által kijelölt háromtagú Bizottság bírálja el. A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően a Bizottság által kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ahol a Bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A foglalkoztatásról a Bizottság javaslata alapján a Jegyző - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - dönt. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást, legkésőbb az elbírálást követő 5 munkanapon belül. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek hatékony és zökkenőmentes ellátása érdekében az adott szervezeti egységben megüresedett munkakör betöltése céljából az engedélyezett létszámkereten belül. A pályázat eredménytelenül zárult.

Archív