Álláspályázat - Jogi asszisztens

Archív   |   2022, szeptember 2 - 14:57Send by email

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Városüzemeltetési Igazgatóság Parkolási Ügyfélszolgálat Osztályán jogi asszisztens munkakör betöltésére.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet a

Városüzemeltetési Igazgatóság

Parkolási Ügyfélszolgálat Osztályán

jogi asszisztens

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony jellege:
határozatlan


A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.


A munkavégzés helye:
Budapest II. kerület Keleti Károly u. 15.


Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • igazgatásszervező szakképzettség vagy egyéb felsőoktatásban szerzett szakképzettség és jogi asszisztensi szakképesítés
 • gyakorlott szintű Microsoft Office használat (irodai alkalmazások


Ellátandó feladatok:

 • a jogi típusú ügyekben előkészítő tevékenység (beadványok, mellékletek előkészítése, jogszabály felkutatása, jogszabály értelmezés)
 • parkolási végrehajtási ügyek kezelése, ezen belül:
 • A végrehajtói díjelőleg befizetését követően a végrehajtó tevékenységének (megkeresések) figyelemmel kísérése;
 • kapcsolattartás a követelés összegének behajtásáig;
 • a megkeresések kapcsán a fokozatosság elvének betartatása a végrehajtóval;
 • a végrehajtói megkeresésre határidőben történő válaszadás
 • A végrehajtási ügyek kapcsán az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatás, reklamációkezelés;
 • cégnyilvántartás rendszerének használata (kényszertörlés, felfüggesztett adószám, törölt adószám, felszámolási eljárások kezdeményezése);


Elvárt kompetenciák:

 • önálló, pontos munkavégzés,
 • jó szervezőkészség,
 • jó problémamegoldó képesség,
 • kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség;


Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • önkormányzati területen szerzett tapasztalat
 • ügyvédi irodában szerzett tapasztalat
 • végrehajtási területen szerzett tapasztalat,
 • követeléskezelés területén szerzett tapasztalat


A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 1. A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai életutat bemutató önéletrajz.
 2. Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata.
 3. Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
 4. 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a közszolgálati jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti valamely ok, VAGY
 5. ha nem rendelkezik a 4-es pont szerinti erkölcsi bizonyítvánnyal, akkor írásos nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat esetén az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a közszolgálati jogviszony létesítése napjáig bemutatja.


Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a helyi Közszolgálati Szabályzat, valamint a helyi költségvetési rendelet 58.000,- Ft-os illetményalapot és 35%-os illetménykiegészítést megállapító rendelkezései az irányadók.


A pályázat benyújtásának határideje:
2022. szeptember 25.


A pályázat elbírálásának határideje:
2022. október 5.


A munkakör betölthető:
az elbírálást követően azonnal


A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Közigazgatási Állásportál, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat honlapja


A pályázat benyújtásának módja, helye és további információ:

Elektronikus úton a [email protected] e-mail címre lehet megküldeni a pályázatokat, a tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „jogi asszisztens”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújtanak a Humánpolitikai Osztály munkatársai az alábbi telefonszámon: 06-1-346-5529, illetve a szakterület részéről: dr. Szigeti Szilvia osztályvezető 346-5408- telefonszámon.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat előzetesen a Jegyző által kijelölt háromtagú Bizottság bírálja el. A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően a Bizottság által kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ahol a Bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A foglalkoztatásról a Bizottság javaslata alapján a Jegyző - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - dönt. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást, legkésőbb az elbírálást követő 5 munkanapon belül. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek hatékony és zökkenőmentes ellátása érdekében az adott szervezeti egységben megüresedett munkakör betöltése céljából az engedélyezett létszámkereten belül. A pályázat eredménytelenül zárult.