Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2022.05.26 15:59

Álláspályázat - Karbantartó

Kulcsszavak Megosztás

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Gazdasági Igazgatóság Üzemeltetési Osztályán karbantartó munkakör betöltésére

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet a

Gazdasági Igazgatóság

Üzemeltetési Osztályán

karbantartó munkakör betöltésére.


A munkavállalói jogviszony jellege:
határozatlan


A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő


A munkavégzés helye:
1024 Budapest, Mechwart liget 1.


Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
 • minimum szakmunkás képzettség


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • megelőző karbantartás, kisjavítások
 • üzemszerű működtetés biztosítása
 • rendezvénytermek, tárgyalók berendezése


Elvárt kompetenciák:

 • önálló, pontos munkavégzés
 • precizitás, pontosság
 • terhelhetőség
 • kiváló kommunikáció, együttműködés
 • jó problémamegoldó képesség


Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • középiskolai végzettség (érettségi)


A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 1. részletes szakmai életutat bemutató önéletrajz;
 2. iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata;
 3. nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
 4. 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 258. § (2) bekezdése szerinti – munkavállalókra vonatkozó – valamely ok, vagy
 5. ha nem rendelkezik a 4-es pont szerinti erkölcsi bizonyítvánnyal, akkor írásos nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat esetén az igazolást legkésőbb a munkavállalói jogviszony létesítése napjáig bemutatja.


A munkabér megállapítására és a juttatásokra a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a helyi Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Juttatások:

 • havi bruttó bér: 270.000,- Ft,
 • bruttó 230.000,-Ft cafeteria/év,
 • nettó 90.000,- Ft ruházati hozzájárulás/év,
 • bruttó 8.000,- Ft illetmény-átutalási támogatás/év,
 • vidékről történő bejárás esetén 86%-os utazási támogatás,
 • hivatali mobiltelefon biztosítása.


A pályázat benyújtásának határideje:
2022. május 22.


A pályázat elbírálásának határideje:
2022. június 7.


A munkakör betölthető:
az elbírálást követően azonnal.


A pályázat benyújtásának módja, helye és további információ:

Elektronikus úton a [email protected] e-mail címre lehet megküldeni a pályázatokat, a tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „karbantartó”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújtanak a Humánpolitikai Osztály munkatársai az alábbi telefonszámon: +36-1-346-5463, illetve a szakterület részéről: Barna András az Üzemeltetési Osztály vezetője a +36-30-830-7244-es telefonszámon.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat előzetesen a Jegyző által kijelölt háromtagú Bizottság bírálja el. A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően a Bizottság által kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ahol a Bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A foglalkoztatásról a Bizottság javaslata alapján a Jegyző - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - dönt. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást, legkésőbb az elbírálást követő 10 napon belül. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek hatékony és zökkenőmentes ellátása érdekében az adott szervezeti egységben megüresedett munkakör betöltése céljából az engedélyezett létszámkereten belül. A pályázat eredménytelenül zárult.

Archív