Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2024.03.22 14:43

Álláspályázat - Költségvetési referens

Kulcsszavak Megosztás

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Gazdasági Igazgatóság Költségvetési és Számviteli Osztályán költségvetési referens munkakör betöltésére.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet a

Gazdasági Igazgatóság

Költségvetési és Számviteli Osztályán

költségvetési referens

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony jellege:
határozatlan


A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.


A munkavégzés helye:
1024 Budapest, Mechwart liget 1.


Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 19. pontjában szereplő pénzügyi és számviteli feladatkörhöz tartozó következő végzettség: felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, gazdasági agrármérnöki szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés
 • Microsoft Office irodai alkalmazások felhasználói szintű alkalmazása.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal tekintetében:

 • részt vesz az éves költségvetés tervezési munkálataiban,
 • közreműködik a Képviselő-testület elé benyújtandó költségvetésirendelet-módosítás elkészítésében,
 • végrehajtja az előirányzat-módosítási és -átcsoportosítási intézkedéseket, majd rögzíti a Forrás Net. programban,
 • vezeti a kapcsolódó nyilvántartásokat, kimutatásokat.


Előnyt jelentő kompetenciák:

 • önállóság,
 • problémamegoldó készség,
 • kommunikációs készség,
 • szervezőkészség, koordináció
 • határidők betartása.


Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 • közigazgatási alapvizsga, szakvizsga,
 • Forrás Net. könyvelői program ismerete,
 • költségvetési szervnél szerzett tapasztalat


A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 1. A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai életutat bemutató önéletrajz.
 2. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okirat(ok) másolata.
 3. Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
 4. Nyilatkozat büntetlen előéletről.

Az illetmény megállapítására a 2011. évi CXCIX. törvény szabályai, valamint a helyi költségvetési rendelet rendelkezései, a juttatásokra a Közszolgálati Szabályzatban foglaltak az irányadók.


A pályázat benyújtásának határideje:
2024. március 4.


A pályázat elbírálásának határideje:
2024. március 18.


A munkakör betölthető:
az elbírálást követően azonnal


A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Közigazgatási Állásportál, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Facebook oldala


A pályázat benyújtásának módja, helye és további információ:

Elektronikus úton a [email protected] e-mail címre lehet megküldeni a pályázatokat, a tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „költségvetési referens”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújtanak a Humánpolitikai Osztály munkatársai az alábbi telefonszámon: 06-1-346-5463, illetve a szakterület részéről: Havas Beatrix osztályvezető: 06-1-346-5642.

A kinevezéshez 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a közszolgálati jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti valamely ok. A próbaidő 6 hónap.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat előzetesen a Jegyző által kijelölt háromtagú Bizottság bírálja el. A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően a Bizottság által kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ahol a Bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A foglalkoztatásról a Bizottság javaslata alapján a Jegyző - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - dönt. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást, legkésőbb az elbírálást követő 5 munkanapon belül. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek hatékony és zökkenőmentes ellátása érdekében az adott szervezeti egységben megüresedett munkakör betöltése céljából az engedélyezett létszámkereten belül. A pályázat eredményesen zárult.

Archív