Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2022.08.08 17:10

Álláspályázat - Könyvelő

Kulcsszavak Megosztás

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Gazdasági Igazgatóság Költségvetési és Számviteli Osztályán könyvelő (gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek tekintetében) munkakör betöltésére.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet a

Gazdasági Igazgatóság

Költségvetési és Számviteli Osztályán

könyvelő

(gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek tekintetében)

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony jellege:
határozatlan idejű.


A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.


A munkavégzés helye:
Polgármesteri Hivatal Mechwart Liget 1.


Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklete 19. pontjában szereplő feladatkörhöz tartozó következő végzettség/szakképzettség: középiskolai végzettség és mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 • Microsoft Office irodai alkalmazások felhasználói szintű alkalmazása.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A feladatkörébe tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében:

 • Pénztári- és banki bizonylatok, számlák, vegyes tételek kontírozása és könyvelése a hatályos számviteli jogszabályok alapján,
 • szállítói és vevői kötelezettségek kontírozása és ellenőrzése,
 • KGR K11 rendszerben az adatszolgáltatások elkészítése, feladása és havi zárlati kimutatások és mérlegjelentések elkészítése,
 • éves intézményi beszámolók elkészítése.


Elvárt kompetenciák:

 • önálló, pontos munkavégzés,
 • jó szervezőkészség,
 • jó problémamegoldó képesség.


Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • Forrás Integrált Szoftver ismerete,
 • főiskolán vagy egyetemen szerzett gazdaságtudományi szakképzettség,
 • közigazgatási szakvizsga,
 • közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat.


A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 1. A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai életutat bemutató önéletrajz.
 2. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okirat(ok) másolata.
 3. Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
 4. 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a közszolgálati jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti valamely ok, VAGY
 5. ha nem rendelkezik a 4-es pont szerinti erkölcsi bizonyítvánnyal, akkor írásos nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat esetén az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a közszolgálati jogviszony létesítése napjáig bemutatja.


Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a helyi Közszolgálati Szabályzat, valamint a helyi költségvetési rendelet 58.000,- Ft-os illetményalapot és középiskolai végzettség esetén 20%-os, felsőoktatásban szerzett szakképzettség esetén 35%-os illetménykiegészítést megállapító rendelkezései az irányadók.


A pályázat benyújtásának határideje:
2022. július 3.


A pályázat elbírálásának határideje:
2022. július 15.


A munkakör betölthető:
az elbírálást követően azonnal


A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Közigazgatási Állásportál


A pályázat benyújtásának módja, helye és további információ:

Elektronikus úton a [email protected] e-mail címre lehet megküldeni a pályázatokat, a tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „könyvelő”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújtanak a Humánpolitikai Osztály munkatársai az alábbi telefonszámon: 06-1-346-5463, illetve a szakterület részéről: Havas Beatrix osztályvezető a 06-1-346-5642 telefonszámon.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat előzetesen a Jegyző által kijelölt háromtagú Bizottság bírálja el. A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően a Bizottság által kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ahol a Bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A foglalkoztatásról a Bizottság javaslata alapján a Jegyző - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - dönt. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást, legkésőbb az elbírálást követő 5 munkanapon belül. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek hatékony és zökkenőmentes ellátása érdekében az adott szervezeti egységben megüresedett munkakör betöltése céljából az engedélyezett létszámkereten belül. A pályázat eredménytelenül zárult.

Archív