Álláspályázat - Követeléskezelő asszisztens

Archív   |   2022, május 9 - 17:47Send by email

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Városüzemeltetési Igazgatóság Parkolási Ügyfélszolgálat Osztályán követeléskezelő asszisztens munkakör betöltésére

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S


Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet a

Városüzemeltetési Igazgatóság

Parkolási Ügyfélszolgálat Osztályán

követeléskezelő asszisztens

munkakör betöltésére.


A jogviszony jellege:
határozatlan munkaviszony


A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.


A munkavégzés helye:
Budapest II. ker. Keleti Károly u. 15.


Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • a Microsoft Office irodai alkalmazások felhasználói szintű alkalmazása.


Ellátandó feladatkör:

 • fizetési meghagyás, végrehajtási lap kiállítása
 • parkolási pótdíjakhoz kapcsolódó panaszkezelés, tájékoztatás,
 • végrehajtási költség megfizetésének előkészítése
 • iktatórendszerben iratfeladás, iratkezelés
 • egyéb adminisztratív tevékenység (pl irattározás, fénymásolás, scennelés, stb)


Elvárt kompetenciák:

 • önálló, pontos munkavégzés,
 • terhelhetőség,
 • kiváló kommunikációs, együttműködési képesség
 • kiváló problémamegoldó képesség.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • követeléskezelés területén szerzett tapasztalat


A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 1. részletes szakmai életutat bemutató önéletrajz;
 2. iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata;
 3. nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
 4. 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 258. § (2) bekezdése szerinti – munkavállalókra vonatkozó – valamely ok, vagy
 5. ha nem rendelkezik a 4-es pont szerinti erkölcsi bizonyítvánnyal, akkor írásos nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat esetén az igazolást legkésőbb a munkavállalói jogviszony létesítése napjáig bemutatja.


A munkabér megállapítására és a juttatásokra a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény és a helyi Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Bérezés: bruttó 290.400 Ft /hó


Főbb juttatások:

 • bruttó 230.000,-Ft cafeteria/év,
 • nettó 60.000,- Ft ruházati hozzájárulás/év,
 • bruttó 8.000,- Ft illetmény-átutalási támogatás/év,
 • vidékről történő bejárás esetén 86%-os utazási támogatás,


A pályázat benyújtásának határideje:
2022. május 25.


A pályázat elbírálásának határideje:
2022. június 3.


A munkakör betölthető:
az elbírálást követően azonnal


A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat honlapja, Facebook oldala, Budai Polgár


A pályázat benyújtásának módja, helye és további információ:

Elektronikus úton a [email protected] e-mail címre lehet megküldeni a pályázatokat, a tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „követeléskezelő asszisztens”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújtanak a Humánpolitikai Osztály munkatársai az alábbi telefonszámon: 06-1-346-5529, illetve a szakterület részéről: dr. Szigeti Szilvia osztályvezető 346-5408 telefonszámon


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat előzetesen a Jegyző által kijelölt háromtagú Bizottság bírálja el. A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően a Bizottság által kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ahol a Bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A foglalkoztatásról a Bizottság javaslata alapján a Jegyző - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - dönt. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást, legkésőbb az elbírálást követő 10 napon belül. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek hatékony és zökkenőmentes ellátása érdekében az adott szervezeti egységben megüresedett munkakör betöltése céljából az engedélyezett létszámkereten belül. A pályázat eredményesen zárult.