Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2022.06.23 19:35

Álláspályázat - Pénzügyi asszisztens

Kulcsszavak Megosztás

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Városüzemeltetési Igazgatóság Parkolási Osztályán pénzügyi asszisztens munkakör betöltésére.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet a

Városüzemeltetési Igazgatóság

Parkolási Osztályán

pénzügyi asszisztens

munkakör betöltésére.


A jogviszony jellege:
határozott idejű munkaviszony.


A jogviszony időtartama:
munkaszerződés megkötésétől számítva 2025. március 31.


A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.


A munkavégzés helye:
Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Igazgatóság Parkolási Osztályának telephelyén a 1023 Budapest Bécsi út 17-21. sz. alatt.


Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • középfokú végzettség
 • gyakorlott szintű Microsoft Office használat (irodai alkalmazások)


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • könyveléshez, áfa bevalláshoz szükséges háttéranyagok összeállításában való közreműködés,
 • bankszámlakivonatok forgalmának rögzítése a parkolási rendszerben,
 • kapcsolódó nyilvántartások vezetése,
 • egyéb adminisztrációs tevékenység.


Elvárt kompetenciák:

 • önálló munkavégzés,
 • precizitás, pontosság,
 • terhelhetőség,
 • jó problémamegoldó képesség.
 • jó szervezőkészség,
 • stratégiai szemléletmód,
 • jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség;


Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • pénzügyi és/vagy adminisztrációs területen szerzett gyakorlat.


A pályázat részeként benyújtandó iratok és nyilatkozatok:

 1. részletes szakmai életutat bemutató önéletrajz;
 2. iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata;
 3. nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
 4. 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 258. § (2) bekezdése szerinti - munkavállalókra vonatkozó - valamely ok, VAGY
 5. ha nem rendelkezik a 4-es pont szerinti erkölcsi bizonyítvánnyal, akkor írásos nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat esetén az igazolást legkésőbb a munkajogviszony létesítése napjáig bemutatja.

  A munkabér megállapítására és a juttatásokra a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény és a helyi Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.


  Juttatások:

  • havi bruttó bér: 280.000,-Ft,
  • bruttó 230.000,- Ft cafeteria/év,
  • nettó 60.000,- Ft ruházati hozzájárulás/év,
  • bruttó 8.000,-Ft illetmény-átutalási támogatás/év,
  • vidékről történő bejárás esetén 86%-os utazási költségtérítés,


  A pályázat benyújtásának határideje:
  2022. június 15.


  A pályázat elbírálásának határideje:
  2022. június 30.


  A munkakör betölthető:
  az elbírálást követően azonnal.


  A pályázat benyújtásának módja, helye és további információ:

  Elektronikus úton a [email protected] e-mail címre lehet megküldeni a pályázatokat, a tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „pénzügyi asszisztens”.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújtanak a Humánpolitikai Osztály munkatársai az alábbi telefonszámon: 06-1-346-5529, illetve a szakterület részéről: Kochné Mizsey Gabriella kiemelt pénzügyi ügyintéző, elérhetősége: 06-1-346-5534.


  A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

  A benyújtott pályázatokat előzetesen a Jegyző által kijelölt háromtagú Bizottság bírálja el. A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően a Bizottság által kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ahol a Bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A foglalkoztatásról a Bizottság javaslata alapján a Jegyző - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - dönt. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást, legkésőbb az elbírálást követő 5 napon belül. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

  A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek hatékony és zökkenőmentes ellátása érdekében az adott szervezeti egységben megüresedett munkakör betöltése céljából az engedélyezett létszámkereten belül. A pályázat eredményesen zárult.

  Archív