Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2024.02.01 16:04

Álláspályázat - Pénzügyi referens

Kulcsszavak Megosztás

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Pályázatot hirdet Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi Osztályán pénzügyi referens munkakör betöltésére.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Pályázatot hirdet

Gazdasági Igazgatóság

Pénzügyi Osztályán

pénzügyi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony jellege: határozatlan.


A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.


A munkavégzés helye:
Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal, 1024 Budapest Mechwart Liget 1.


Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklete 19. pontjában szereplő pénzügyi és számviteli feladatkörhöz tartozó következő végzettség/szakképzettség: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és mérlegképes könyvelő szakképesítés.
 • Microsoft Office irodai alkalmazások felhasználói szintű alkalmazása.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Az intézményektől beérkező szerződéseket kötelezettségvállalásként rögzíti a Forrás programban.
 • Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bankszámláinak kezelése, vezetése.
 • Az intézmények banki ügyintézése, utalás előkészítése.
 • A vevő kimenő számlák kiállítása Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tekintetében.
 • Számlák és bevételek adatainak rögzítése a Forrás programban, utalványok készítése.
 • Adóbevallások elkészítése a NAV felé (Áfa, cégautó adó, rehabilitációs hozzájárulási adó) tekintetében.


Elvárt kompetenciák:

 • önállóság,
 • problémamegoldó készség,
 • kommunikációs készség,
 • szervezőkészség, koordináció
 • határidők betartása.


Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • mérlegképes könyvelő, adótanácsadó szakképesítés,
 • közigazgatási szakvizsga,
 • közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat,
 • számlázási tapasztalat.


A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 1. A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai életutat bemutató önéletrajz.
 2. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okirat(ok) másolata.
 3. Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
 4. Nyilatkozat büntetlen előéletről.


Az illetmény megállapítására a 2011. évi CXCIX. törvény szabályai, valamint a helyi költségvetési rendelet 68.000,- Ft-os illetményalapot és 35%-os illetménykiegészítést megállapító rendelkezései, a juttatásokra a Közszolgálati Szabályzatban foglaltak az irányadók.


A pályázat benyújtásának határideje:
2024. január 15.


A pályázat elbírálásának határideje:
2024. január 31.


A munkakör betölthető:
az elbírálást követően azonnal

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Közigazgatási Állásportál, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Facebook oldala


A pályázat benyújtásának módja, helye és további információ:

Elektronikus úton a [email protected] e-mail címre lehet megküldeni a pályázatokat, a tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „pénzügyi referens”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújtanak a Humánpolitikai Osztály munkatársai az alábbi telefonszámon: 06-1-346-5463, illetve a szakterület részéről: Barna Andrásné 06-1-346-5543

A kinevezéshez 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a közszolgálati jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti valamely ok. A próbaidő 6 hónap.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat előzetesen a Jegyző által kijelölt háromtagú Bizottság bírálja el. A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően a Bizottság által kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ahol a Bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A foglalkoztatásról a Bizottság javaslata alapján a Jegyző - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - dönt. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást, legkésőbb az elbírálást követő 5 munkanapon belül. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek hatékony és zökkenőmentes ellátása érdekében az adott szervezeti egységben megüresedett munkakör betöltése céljából az engedélyezett létszámkereten belül. A pályázat eredménytelenül zárult.

Archív