Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2024.06.24 12:46

Álláspályázat - Pénzügyi referens

Kulcsszavak Megosztás

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi Osztályán pénzügyi referens munkakör betöltésére.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet a

Gazdasági Igazgatóság

Pénzügyi Osztályán

pénzügyi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony jellege: határozatlan


A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő


A munkavégzés helye:
1024 Budapest, Mechwart liget 1.


Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklete 19. pontjában szereplő pénzügyi és számviteli feladatkörhöz tartozó következő végzettség/szakképzettség: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • Microsoft Office irodai alkalmazások felhasználói szintű alkalmazása.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Az intézményektől beérkező szerződések kötelezettségvállalásként rögzítése a Forrás programban.
 • Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bankszámláinak kezelése, vezetése.
 • Az intézmények banki ügyintézése, utalás előkészítése.
 • A vevő kimenő számlák kiállítása az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tekintetében.
 • Számlák és bevételek adatainak rögzítése a Forrás programban, utalványok készítése.
 • Adóbevallások elkészítése a NAV felé (Áfa, cégautó adó, rehabilitációs hozzájárulási adó) tekintetében.


Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • mérlegképes könyvelő, adótanácsadó szakképesítés,
 • közigazgatási szakvizsga,
 • számlázási tapasztalat,
 • hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat.


Előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • önállóság,
 • problémamegoldó készség,
 • kommunikációs készség,
 • szervezőkészség, koordináció.


A pályázat részeként benyújtandó iratok:

1. A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai életutat bemutató önéletrajz.

2. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okirat(ok) másolata.

3. Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

4. Adatkezelési nyilatkozat az Adatkezelői tájékoztatásra vonatkozóan, amelyben a pályázó igazolja, hogy az Adatkezelési tájékoztatót a „Pályázati eljárás keretében az előírt feltételek megvalósulásának vizsgálata, beérkezett álláspályázatokhoz, önéletrajzokhoz kapcsolódó adatkezelés ”ügyhöz kapcsolódóan megismerte.

Nyilatkozat elérése:

https://masodikkerulet.hu/karrier/a-palyazati-eljarasokkal-kapcsolatos-adatkezelesi-tajekoztato-es-kitoltendo-nyilatkozat

5. Nyilatkozat büntetlen előéletről.


A kinevezéshez 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a közszolgálati jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti valamely ok. A próbaidő 6 hónap.


Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a helyi Közszolgálati Szabályzat, valamint a helyi költségvetési rendelet 80.000,- Ft-os illetményalapot és 40%-os illetménykiegészítést megállapító rendelkezései az irányadók.


A pályázat benyújtásának határideje:
2024. június 11.


A pályázat elbírálásának határideje:
2024. június 28.


A munkakör betölthető:
2024. július 1.


A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Közigazgatási Állásportál, az Önkormányzat Facebook oldala.


A pályázat benyújtásának módja, helye és további információ:

Elektronikus úton a [email protected] e-mail címre lehet megküldeni a pályázatokat, a tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „pénzügyi referens”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújtanak a Humánpolitikai Osztály munkatársai a +36/1/346-5463-as, illetve a szakterület részéről Barna Andrásné osztályvezető a +36-1-346-5543-as telefonszámon.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat előzetesen a Jegyző által kijelölt háromtagú Bizottság bírálja el. A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően a Bizottság által kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ahol a Bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A foglalkoztatásról a Bizottság javaslata alapján a Jegyző - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - dönt. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást, legkésőbb az elbírálást követő 5 munkanapon belül. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek hatékony és zökkenőmentes ellátása érdekében az adott szervezeti egységben megüresedett munkakör betöltése céljából az engedélyezett létszámkereten belül. A pályázat eredménytelenül zárult.

Archív