Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2022.08.31 16:51

Álláspályázat - Pénzügyi ügyintéző

Kulcsszavak Megosztás

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi Osztályán pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal
pályázatot hirdet a

Gazdasági Igazgatóság
Pénzügyi Osztályán

pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony jellege: határozatlan.


A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.


A munkavégzés helye: 1024 Budapest Mechwart Liget 1.


Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
- a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklete 19. pontjában szereplő feladatkörhöz tartozó következő végzettség/szakképzettség: felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és mérlegképes könyvelő szakképesítés.
- Microsoft Office irodai alkalmazások felhasználói szintű alkalmazása.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
- Az intézményektől beérkező szerződések kötelezettségvállalásként történő rögzítése a Forrás programban.
- Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bankszámláinak kezelése, vezetése.
- Az intézmények banki ügyintézése, utalás előkészítése
- A vevő kimenő számlák kiállítása az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tekintetében.
- Számlák és bevételek adatainak rögzítése a Forrás programban, utalványok készítése.
- Adóbevallások elkészítése a NAV felé (Áfa, cégautó adó, rehabilitációs hozzájárulási adótekintetében).


Elvárt kompetenciák:
- önálló, pontos munkavégzés,
- jó szervezőkészség,
- jó problémamegoldó képesség,
- stratégiai szemléletmód,
- kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,
- rugalmasság.


Az elbírálásánál előnyt jelent:

- könyvelői, adótanácsadói szakképzettség, szakképesítés,
- közigazgatási szakvizsga,
- közigazgatásban szerzett tapasztalat,
- számlázási tapasztalat.


A pályázat részeként benyújtandó iratok:
1. A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai életutat bemutató önéletrajz.
2. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okirat(ok) másolata.
3. Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
4. 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a közszolgálati jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti valamely ok, VAGY
5. ha nem rendelkezik a 4-es pont szerinti erkölcsi bizonyítvánnyal, akkor írásos nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat esetén az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a közszolgálati jogviszony létesítése napjáig bemutatja.


Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a helyi Közszolgálati Szabályzat, valamint a helyi költségvetési rendelet 58.000,- Ft-os illetményalapot és 35%-os illetménykiegészítést megállapító rendelkezései az irányadók.


A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 7.


A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 19.


A munkakör betölthető: az elbírálást követően azonnal


A pályázati kiírás további közzétételének helye: Közigazgatási Állásportál


A pályázat benyújtásának módja, helye és további információ:
Elektronikus úton a [email protected] e-mail címre lehet megküldeni a pályázatokat, a tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „pénzügyi ügyintéző”.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújtanak a Humánpolitikai Osztály munkatársai a következő telefonszámon: 06-1-346-5463, illetve a szakterület részéről: Barna Andrásné a 06-1-346-5543-as telefonszámon.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatokat előzetesen a Jegyző által kijelölt háromtagú Bizottság bírálja el. A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően a Bizottság által kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ahol a Bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A foglalkoztatásról a Bizottság javaslata alapján a Jegyző - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - dönt. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást, legkésőbb az elbírálást követő 5 munkanapon belül. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek hatékony és zökkenőmentes ellátása érdekében az adott szervezeti egységben megüresedett munkakör betöltése céljából az engedélyezett létszámkereten belül. A pályázat eredményesen zárult.

Archív