Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2024.06.14 13:09

Álláspályázat - Településkép-védelmi referens

Kulcsszavak Megosztás

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet az Épített Környezetért Felelős Igazgatóság Településképi Bejelentési Osztályán településkép-védelmi referens TBO munkakör betöltésére.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet az

Épített Környezetért Felelős Igazgatóság

Településképi Bejelentési Osztályán

településkép-védelmi referens TBO

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony jellege: határozatlan


A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő


A munkavégzés helye:
1024 Budapest, Mechwart liget 1.


Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 32. pontjában szereplő feladatkörhöz tartozó következő szakképzettség: építészmérnök, magasépítő üzemmérnök, településmérnök, építőmérnök vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,
 • Microsoft Office irodai alkalmazások felhasználói szintű alkalmazása,


  A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

  • településképi eljárásokról általános tájékoztatás adása
  • a benyújtott dokumentáció alapján szükség esetén hiánypótlási felhívás előkészítése
  • bejelentési dokumentációk alapján a főépítészi álláspont és hatósági döntés előkészítése
  • lakossági bejelentések kivizsgálása, eljárás lefolytatása
  • Képviselő-testületi előterjesztések készítése


  Elvárt kompetenciák:

  • önálló, pontos munkavégzés,
  • jó szervezőkészség,
  • jó problémamegoldó képesség,
  • stratégiai szemléletmód,
  • kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.


  Az elbírálásánál előnyt jelent:

  • építészmérnök, illetve településmérnök szakképzettség,
  • közigazgatási alapvizsga illetve szakvizsga,
  • közigazgatásban szerzett tapasztalat,
  • B kategóriás jogosítvány.


  A pályázat részeként benyújtandó iratok:

  1. A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai életutat bemutató önéletrajz.

  2. Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okirat(ok) másolata.

  3. yilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

  4. Adatkezelési nyilatkozat az Adatkezelői tájékoztatásra vonatkozóan, amelyben a pályázó igazolja, hogy az Adatkezelési tájékoztatót a „Pályázati eljárás keretében az előírt feltételek megvalósulásának vizsgálata, beérkezett álláspályázatokhoz, önéletrajzokhoz kapcsolódó adatkezelés ”ügyhöz kapcsolódóan megismerte.

  Nyilatkozat elérése:

  https://masodikkerulet.hu/karrier/a-palyazati-eljarasokkal-kapcsolatos-adatkezelesi-tajekoztato-es-kitoltendo-nyilatkozat

  5. Nyilatkozat büntetlen előéletről.


  A kinevezéshez 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a közszolgálati jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti valamely ok. A próbaidő 6 hónap.

  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a helyi Közszolgálati Szabályzat, valamint a helyi költségvetési rendelet 75.000,- Ft-os illetményalapot és 40%-os illetménykiegészítést megállapító rendelkezései az irányadók.


  A pályázat benyújtásának határideje:
  2024. június 10.


  A pályázat elbírálásának határideje:
  2024. június 24.


  A munkakör betölthető:
  az elbírálást követően azonnal


  A pályázati kiírás további közzétételének helye:
  Közigazgatási Állásportál


  A pályázat benyújtásának módja, helye és további információ:

  Elektronikus úton a [email protected] e-mail címre lehet megküldeni a pályázatokat, a tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését:

  „településkép-védelmi referens TBO”


  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújtanak a Humánpolitikai Osztály munkatársai az alábbi telefonszámon: 06-1-346-5580, illetve a szakterület részéről:

  Nemcsics Ildikó osztályvezető, 06-30-560-3936 telefonszámon.


  A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

  A benyújtott pályázatokat előzetesen a Jegyző által kijelölt háromtagú Bizottság bírálja el. A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően a Bizottság által kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ahol a Bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A foglalkoztatásról a Bizottság javaslata alapján a Jegyző - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - dönt. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást, legkésőbb az elbírálást követő 5 munkanapon belül. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

  A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek hatékony és zökkenőmentes ellátása érdekében az adott szervezeti egységben megüresedett munkakör betöltése céljából az engedélyezett létszámkereten belül. A pályázat eredménytelenül zárult.

  Archív