Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2022.08.08 17:08

Álláspályázat - Településkép-végelmi ügyintéző

Kulcsszavak Megosztás

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Épített Környezetért Felelős Igazgatóság Településképi Bejelentési Osztályán településkép-védelmi ügyintéző munkakör betöltésére.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal
pályázatot hirdet a

Épített Környezetért Felelős Igazgatóság
Településképi Bejelentési Osztályán

településkép-védelmi ügyintéző
munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony jellege: határozatlan


A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő


A munkavégzés helye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.


Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 32. pontjában szereplő feladatkörhöz tartozó következő szakképzettség: építészmérnök, magasépítő üzemmérnök, településmérnök, építőmérnök vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,
 • Microsoft Office irodai alkalmazások felhasználói szintű alkalmazása.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • településképi eljárásokról általános tájékoztatás adása
 • bejelentési dokumentációk alapján a főépítészi álláspont előkészítése
 • bejelentési dokumentációk alapján a hatósági döntés előkészítése
 • lakossági bejelentések kivizsgálása, eljárás lefolytatása
 • Képviselő-testületi előterjesztések készítése


Elvárt kompetenciák:

 • önálló, pontos munkavégzés,
 • jó szervezőkészség,
 • jó problémamegoldó képesség,
 • stratégiai szemléletmód,
 • kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.


Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • építészmérnök, illetve településmérnök szakképzettség,
 • közigazgatási alapvizsga illetve szakvizsga,
 • közigazgatásban szerzett tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány.


A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • részletes szakmai életutat bemutató önéletrajz;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata;
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a közszolgálati jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti valamely ok, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat esetén az igazolást legkésőbb a közszolgálati jogviszony létesítése napjáig bemutatja.


Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a helyi Közszolgálati Szabályzat, valamint a helyi költségvetési rendelet 58.000,- Ft-os illetményalapot és 35%-os illetménykiegészítést megállapító rendelkezései az irányadók.


A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 31.


A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 16.


A munkakör betölthető: az elbírálást követően azonnal


A pályázati kiírás további közzétételének helye: Közigazgatási Állásportál


A pályázat benyújtásának módja, helye és további információ:
Elektronikus úton a [email protected] e-mail címre lehet megküldeni a pályázatokat, a tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „településkép-védelmi ügyintéző”


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújtanak a Humánpolitikai Osztály munkatársai az alábbi telefonszámon: 06-1-346-5580, illetve a szakterület részéről: Nemcsics Ildikó osztályvezető, 06-30-560-3936 telefonszámon.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat előzetesen a Jegyző által kijelölt háromtagú Bizottság bírálja el. A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően a Bizottság által kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ahol a Bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A foglalkoztatásról a Bizottság javaslata alapján a Jegyző - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - dönt. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást, legkésőbb az elbírálást követő 15 napon belül. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek hatékony és zökkenőmentes ellátása érdekében az adott szervezeti egységben megüresedett munkakör betöltése céljából az engedélyezett létszámkereten belül. A pályázat eredménytelenül zárult.

Archív