Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2020.09.22 19:13

Álláspályázat - Városrendész

Kulcsszavak Megosztás

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Városüzemeltetési Igazgatóság Városrendészeti Osztályán városrendész (közterület-felügyelő) munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony jellege: határozatlan

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 1027 Budapest, Frankel L. út 1.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 30. pontjában szereplő feladatkörhöz tartozó következő végzettség/szakképzettség: középiskolai vagy főiskolai/egyetemi végzettség és közterület-felügyelői vizsga,
 • Microsoft Office irodai alkalmazások felhasználói szintű alkalmazása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • a közterület rendjére, tisztaságára vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése;
 • a II. kerület közterületein folytatott – engedélyhez kötött – tevékenységek ellenőrzése;
 • a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban meghatározott várakozási tilalmat vagy korlátozást megszegő járművezetőkkel szembeni intézkedés foganatosítása; önkormányzati rendeletben meghatározott, kiemelten védett, továbbá az időtartamban korlátozott várakozási övezetben közlekedő, ill. várakozó járművek behajtási engedélyeinek ellenőrzése.

Elvárt kompetenciák:

 • önálló, pontos munkavégzés,
 • jó szervezőkészség,
 • jó problémamegoldó képesség,
 • stratégiai szemléletmód,
 • kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • B kategóriás jogosítvány,
 • közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga,
 • közigazgatásban szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • részletes szakmai életutat bemutató önéletrajz;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata;
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó személyét tekintve nem áll fenn a közszolgálati jogviszony létesítését kizáró, a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti valamely ok, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat esetén az igazolást legkésőbb a közszolgálati jogviszony létesítése napjáig bemutatja.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a helyi Közszolgálati Szabályzat, valamint a helyi költségvetési rendelet 55.000,- Ft-os illetményalapot és felsőfokú végzettség esetén 35%-os, középfokú végzettség esetén 20%-os illetménykiegészítést megállapító rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.07.04

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 07.15

A munkakör betölthető: az elbírálást követően azonnal.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Közigazgatási Állásportál, Jófogás.

A pályázat benyújtásának módja, helye és további információ:

Elektronikus úton a [email protected] e-mail címre lehet megküldeni a pályázatokat, a tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „városrendész”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújtanak a Humánpolitikai Osztály munkatársai az alábbi telefonszámon: 06-1-346-5529, illetve a szakterület részéről: Kalocsai Tímea osztályvezető, 346-5790.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Jegyző által kijelölt háromtagú Bizottság bírálja el. A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázók előszűrést követően személyes meghallgatáson vesznek részt, ahol a Bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A foglalkoztatásról a Bizottság javaslata alapján a Jegyző, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A jelentkezők a döntésről elektronikusan kapnak tájékoztatást. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek hatékony és zökkenőmentes ellátása érdekében az adott szervezeti egységben megüresedett munkakör betöltése céljából az engedélyezett létszámkereten belül. A pályázat eredményesen zárult.

Archív