Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2024.04.09 10:44

Álláspályázat - Végrehajtási ügyintéző

Kulcsszavak Megosztás

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Városüzemeltetési Igazgatóság Parkolási Ügyfélszolgálatán végrehajtási ügyintéző munkakör betöltésére.

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet a

Városüzemeltetési Igazgatóság

Parkolási Ügyfélszolgálatán

végrehajtási ügyintéző

munkakör betöltésére.


A jogviszony jellege:
határozott idejű munkaviszony.


A jogviszony időtartama:
munkaszerződés megkötésétől számítva 2025. év augusztus hó 31. napjáig


A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.


A munkavégzés helye:
1024 Budapest, Keleti Károly utca 15.


Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • minimum középiskolai végzettség
 • gyakorlott szintű Microsoft Office használat (irodai alkalmazások)


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • A parkolási végrehajtási ügyek kezelése, ezen belül:

- A végrehajtói díjelőleg befizetését követően a végrehajtó tevékenységének (megkeresések) figyelemmel kísérése;

- kapcsolattartás a követelés összegének behajtásáig;

- a megkeresések kapcsán a fokozatosság elvének betartatása a végrehajtóval;

- a végrehajtói megkeresésre határidőben történő válaszadás;

 • A végrehajtási ügyek kapcsán az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatás, reklamációkezelés;
 • parkolási ügyekhez kapcsolódó informatikai rendszerek használata;


Elvárt kompetenciák:

 • önálló munkavégzés,
 • precizitás, pontosság,
 • terhelhetőség,
 • kiváló kommunikációs, együttműködési és problémamegoldó képesség.
 • jó problémamegoldó képesség,
 • jó szervezőkészség,
 • stratégiai szemléletmód,
 • kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,


Az elbírálásánál előnyt jelent:

 • végrehajtási területen szerzett tapasztalat,
 • követeléskezelés területén szerzett tapasztalat,
 • jogi asszisztens végzettség
 • közigazgatásban szerzett tapasztalat


A pályázat részeként benyújtandó iratok és nyilatkozatok:

1. részletes szakmai életutat bemutató önéletrajz;

2. iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata;

3. Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

4. Adatkezelési nyilatkozat az Adatkezelői tájékoztatásra vonatkozóan, amelyben a pályázó igazolja, hogy az Adatkezelési tájékoztatót a „Pályázati eljárás keretében az előírt feltételek megvalósulásának vizsgálata, beérkezett álláspályázatokhoz, önéletrajzokhoz kapcsolódó adatkezelés ”ügyhöz kapcsolódóan megismerte.

Nyilatkozat elérése:

https://masodikkerulet.hu/karrier/a-palyazati-eljarasokkal-kapcsolatos-adatkezelesi-tajekoztato-es-kitoltendo-nyilatkozat

5. Nyilatkozat büntetlen előéletről


90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat esetén az igazolást legkésőbb a jogviszony létesítése napjáig bemutatja.


A munkabér megállapítására és a juttatásokra a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a helyi Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.


Juttatások:

 • havi bruttó bér: 400.000 Ft
 • bruttó 384.000,-Ft cafeteria/év,
 • nettó 100.000- Ft ruházati hozzájárulás/év,
 • vidékről történő bejárás esetén 86%-os utazási költségtérítés,


A pályázat benyújtásának határideje:
2024. április 03.


A pályázat elbírálásának határideje:
2024. április 15.


A munkakör betölthető:
az elbírálást követően azonnal


A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Bp. Főváros Önkormányzat honlapja, Budai Polgár, FB


A pályázat benyújtásának módja, helye és további információ:

Elektronikus úton a [email protected] e-mail címre lehet megküldeni a pályázatokat, a tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „végrehajtási ügyintéző”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújtanak a Humánpolitikai Osztály munkatársai az alábbi telefonszámon: 06-1-346-5529, illetve a szakterület részéről: dr. Szigeti Szilvia 346-5408.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat előzetesen a Jegyző által kijelölt háromtagú Bizottság bírálja el. A kiírásban megjelölt feltételeknek megfelelő pályázatok előszűrését követően a Bizottság által kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, ahol a Bizottság a szakmai és személyes rátermettségüket vizsgálja. A foglalkoztatásról a Bizottság javaslata alapján a Jegyző - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - dönt. A jelentkezők a pályázatuk elbírálásáról elektronikusan kapnak tájékoztatást, legkésőbb az elbírálást követő 5 munkanapon belül. A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységek hatékony és zökkenőmentes ellátása érdekében az adott szervezeti egységben megüresedett munkakör betöltése céljából az engedélyezett létszámkereten belül. A pályázat eredménytelenül zárult.

Archív