Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2020.05.04 16:47

Címkezelési eljárással kapcsolatos közzététel

Kulcsszavak Megosztás

A II. kerület Branyiszkó út 28/a szám alatti ingatlan vonatkozásában a címregiszterben történt változás hirdetmény útján történő közzététele.

Tisztelt Közös képviselő Úr/Asszony!


Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény és a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján jegyzői feladat a központi címregiszter vezetése, illetve a címkezelési eljárás lefolytatása.

A címkezelési eljárás során megállapítást nyert, hogy a Hivatalunk rendelkezésére álló személy és lakcímnyilvántartásban szereplő házszám, valamint szint-ajtó elnevezés nem egyezik az építéshatóság által meghatározott, illetve az ingatlan nyilvántartásban elnevezett házszám, valamint szint-ajtó elosztásnak.


A
Budapest, belterület 12298/8 helyrajzi számú ingatlan helyes cím megnevezése:


1026 Budapest, Branyiszkó út 28/A.


A korábban hibásan használt házszámok, épület, valamint szint-ajtó elnevezések a központi címregiszterben, az ingatlan nyilvántartás alapján javításra kerültek.

A címváltozásokat a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet rendelkezéseire tekintettel a honlapunkon közzétesszük.


Tájékoztatjuk az érintett társasház közös képviselőjét, hogy
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (Nytv. Vhr.) 37. § (1) bekezdése értelmében „a központi címregiszterbe bejegyzett címelemek megváltozása miatt költözéssel nem járó lakcímváltozásról vagy értesítési cím-változásról a polgárnak nem kell bejelentést tennie. A lakcímadat (1) bekezdés szerinti megváltozása nem minősül adatváltozásnak, arról az eredeti bejegyzési időpont változatlanul hagyásával – az Nytv. 13/A. §-ban meghatározott kivétellel – a változással érintett lakcím szerint illetékes járási hivatalnál előterjesztett kérelemre a lakcím szerint illetékes járási hivatal a címváltozásnak megfelelő lakcímet igazoló hatósági igazolványt állít ki és kézbesít a polgár részére.”


Kérem a közös képviselőt, hogy a fenti tényről az érintett tulajdonosokat illetve a társasházban lakókat értesíteni szíveskedjen, illetve jelen levelemet a társasházban kifüggeszteni szíveskedjen.

Címkezelési döntés jegyzőkönyve

 

Archív