Címkezelési eljárással kapcsolatos közzététel

Archív   |   2020, január 24 - 11:25Send by email

A II. kerület Káplár utca 4-6., Fillér utca 8-12., Ezredes utca 5-7. szám alatti ingatlanok vonatkozásában a címregiszterben történt változás hirdetmény útján történő közzététele.

Tisztelt Közös képviselő Úr/Asszony!


Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény és a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján jegyzői feladat a központi címregiszter vezetése, illetve a címkezelési eljárás lefolytatása.

A címkezelési eljárás során megállapítást nyert, hogy a Hivatalunk rendelkezésére álló személy és lakcímnyilvántartásban szereplő házszám, valamint szint-ajtó elnevezés nem egyezik az építéshatóság által meghatározott, illetve az ingatlan nyilvántartásban elnevezett házszám, valamint szint-ajtó elosztásnak.


A
Budapest, belterület 13090 helyrajzi számú ingatlan helyes cím megnevezése:


1024 Budapest, Káplár utca 4-6. A épület, A, B, C, D lépcsőház, B épület A, B, C lépcsőház

1024 Budapest, Fillér utca 8-12. A, B, C, D lépcsőház

1024 Budapest, Ezredes utca 5-7. B épület, A, B lépcsőház, C. épület A, B, C, D lépcsőház.

(Korábbi cím: 1024 Budapest, Káplár utca 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, Káplár utca 4/A, 4/B, 4/C, 4/D

1024 Budapest, Fillér utca 8, Fillér utca 10/A, Fillér utca 10/B, Fillér utca 12

1024 Budapest, Ezredes utca 7/A, 7/B, Ezredes utca 5/A, 5/B, 5/C, 5/D)


A korábban hibásan használt házszámok, épület, valamint szint-ajtó elnevezések a központi címregiszterben, az ingatlan nyilvántartás alapján javításra kerültek.

A címváltozásokat a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet rendelkezéseire tekintettel a honlapunkon közzétesszük.


Tájékoztatjuk az érintett társasház közös képviselőjét, hogy
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (Nytv. Vhr.) 37. § (1) bekezdése értelmében „a központi címregiszterbe bejegyzett címelemek megváltozása miatt költözéssel nem járó lakcímváltozásról vagy értesítési cím-változásról a polgárnak nem kell bejelentést tennie. A lakcímadat (1) bekezdés szerinti megváltozása nem minősül adatváltozásnak, arról az eredeti bejegyzési időpont változatlanul hagyásával – az Nytv. 13/A. §-ban meghatározott kivétellel – a változással érintett lakcím szerint illetékes járási hivatalnál előterjesztett kérelemre a lakcím szerint illetékes járási hivatal a címváltozásnak megfelelő lakcímet igazoló hatósági igazolványt állít ki és kézbesít a polgár részére.”


Kérem a közös képviselőt, hogy a fenti tényről az érintett tulajdonosokat illetve a társasházban lakókat értesíteni szíveskedjen, illetve jelen levelemet a társasházban kifüggeszteni szíveskedjen.

Címkezelési döntés jegyzőkönyve Káplár utca 4-6.

Címkezelési döntés jegyzőkönyve Fillér utca 8-12

Címkezelési döntés jegyzőkönyve Ezredes utca 5-7