Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2020.05.05 14:57

Címkezelési eljárással kapcsolatos közzététel II. kerület Csatárka út 57-65, Zöldkő u. 26-64 Pitypang u. 14.

Kulcsszavak Megosztás

A II. kerület Csatárka út 57-65, Zöldkő u. 26-64 Pitypang u. 14. szám alatti ingatlanok címregiszterben történt változás hirdetmény útján történő közzététele.

Tisztelt Közös képviselő Úr/Asszony!

Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény és a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján jegyzői feladat a központi címregiszter vezetése, illetve a címkezelési eljárás lefolytatása.

A címkezelési eljárás során megállapítást nyert, hogy a Hivatalunk rendelkezésére álló személy és lakcímnyilvántartásban szereplő házszám, valamint szint-ajtó elnevezés nem egyezik az építéshatóság által meghatározott, illetve a társasházi alapító okiratban, illetve az ingatlan nyilvántartásban elnevezett házszám, valamint szint-ajtó elosztásnak.

A Budapest, belterület 15770/2 helyrajzi számú ingatlan helyes cím megnevezése:

1025 Budapest, Csatárka út 57-65. A ép. (korábbi cím: 1025 Budapest, Csatárka út 65.),

1025 Budapest, Csatárka út 57-65. B ép. (korábbi cím: 1025 Budapest, Csatárka út 63.),

1025 Budapest, Csatárka út 57-65. C ép. (korábbi cím: 1025 Budapest, Csatárka út 61.),

1025 Budapest, Pitypang utca 14. (korábbi cím: 1025 Budapest, Pitypang utca 14/B),

1025 Budapest, Zöldkő utca 26-64. H ép. (korábbi cím: 1025 Budapest, Zöldkő u. 26., 28., 30. és 32.),

1025 Budapest, Zöldkő utca 26-64. G ép. (korábbi cím: 1025 Budapest, Zöldkő u. 34., 36., 38., 40., 42. és 44.),

1025 Budapest, Zöldkő utca 26-64. F ép. (korábbi cím: 1025 Budapest, Zöldkő u. 46., 48., 50., 52., 54. és 56.),

1025 Budapest, Zöldkő utca 26-64. E ép. (korábbi cím: 1025 Budapest, Zöldkő u. 58., 60., 62. és 64.),

szint-ajtó

A korábban hibásan használt házszámok, épület, valamint szint-ajtó elnevezések a központi címregiszterben, az ingatlan nyilvántartás, illetve a becsatolt társasházi alapító okirat alapján javításra kerültek.

A címváltozásokat a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseire tekintettel a honlapunkon közzétesszük.

Tájékoztatjuk az érintett társasház közös képviselőjét, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (Nytv. Vhr.) 37. § (1) bekezdése értelmében „a központi címregiszterbe bejegyzett címelemek megváltozása miatt költözéssel nem járó lakcímváltozásról vagy értesítési cím-változásról a polgárnak nem kell bejelentést tennie. A lakcímadat (1) bekezdés szerinti megváltozása nem minősül adatváltozásnak, arról az eredeti bejegyzési időpont változatlanul hagyásával – az Nytv. 13/A. §-ban meghatározott kivétellel – a változással érintett lakcím szerint illetékes járási hivatalnál előterjesztett kérelemre a lakcím szerint illetékes járási hivatal a címváltozásnak megfelelő lakcímet igazoló hatósági igazolványt állít ki és kézbesít a polgár részére.”

Kérem a közös képviselőt, hogy a fenti tényről az érintett tulajdonosokat illetve a társasházban lakókat értesíteni szíveskedjen, illetve jelen levelemet a társasházban kifüggeszteni szíveskedjen.

Címkezelési döntés jegyzőkönyve

Archív