Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2020.05.05 14:56

Címkezelési eljárással kapcsolatos közzététel II. kerület Völgy u. 28.

Kulcsszavak Megosztás

A II. kerület Völgy u. 28. szám alatti ingatlan címregiszterben történt változás hirdetmény útján történő közzététele.

Tisztelt Közös képviselő Úr/Asszony!

Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény és a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján jegyzői feladat a központi címregiszter vezetése, illetve a címkezelési eljárás lefolytatása.

A címkezelési eljárás során megállapítást nyert, hogy a Hivatalunk rendelkezésére álló személy és lakcímnyilvántartásban szereplő házszám, valamint szint-ajtó elnevezés nem egyezik az építéshatóság által meghatározott, illetve a társasházi alapító okiratban, illetve az ingatlan nyilvántartásban elnevezett házszám, valamint szint-ajtó elosztásnak.

A Budapest, belterület 11391/13 helyrajzi számú ingatlan helyes cím megnevezése:

1021 Budapest, Völgy utca 28. (korábbi cím: 1021 Budapest, Völgy utca 28/A) szint-ajtó

A korábban hibásan használt házszámok, épület, valamint szint-ajtó elnevezések a központi címregiszterben, az ingatlan nyilvántartás, illetve a becsatolt társasházi alapító okirat alapján javításra kerültek.

A címváltozásokat a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseire tekintettel a honlapunkon közzétesszük.

Tájékoztatjuk az érintett társasház közös képviselőjét, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (Nytv. Vhr.) 37. § (1) bekezdése értelmében „a központi címregiszterbe bejegyzett címelemek megváltozása miatt költözéssel nem járó lakcímváltozásról vagy értesítési cím-változásról a polgárnak nem kell bejelentést tennie. A lakcímadat (1) bekezdés szerinti megváltozása nem minősül adatváltozásnak, arról az eredeti bejegyzési időpont változatlanul hagyásával – az Nytv. 13/A. §-ban meghatározott kivétellel – a változással érintett lakcím szerint illetékes járási hivatalnál előterjesztett kérelemre a lakcím szerint illetékes járási hivatal a címváltozásnak megfelelő lakcímet igazoló hatósági igazolványt állít ki és kézbesít a polgár részére.”

Kérem a közös képviselőt, hogy a fenti tényről az érintett tulajdonosokat illetve a társasházban lakókat értesíteni szíveskedjen, illetve jelen levelemet a társasházban kifüggeszteni szíveskedjen.

Címkezelési döntés jegyzőkönyve

Archív