Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2024.01.06 00:00

Hirdetmény - A II. ker. 55092/11 hrsz. közérdekű védekezés költségének tárgyában végrehajtás elrendelése

Kulcsszavak Megosztás

A Budapest II. ker. 55092/11 hrsz. ingatlan közérdekű védekezés költségének végrehajtás elrendelése tárgyában született döntés hirdetmény útján történő közlése.

HIRDETMÉNY

A XVII/169-3/2023. ügyiratszámon döntés született a Budapest II. kerület, 55092/11 hrsz.-ú magáningatlanon közérdekű védekezés végrehajtásával felmerült eljárási költség teljesítésének elmaradása miatt a végrehajtás ügyében. Az eljárás során a központi ingatlan-nyilvántartásban található tulajdoni lap alapján tájékozódtam az 55092/11 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosát illetően. Mivel Tibor Juricek ingatlantulajdonos a központi személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapján nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, ezért ezen ügyfelet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény útján tájékoztatom.


Az Ákr. 88. § (1) és 89. § (2) bekezdés alapján az ingatlantulajdonos Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán és a Hatóság honlapján tájékozódhat az eljárással kapcsolatban.

Közlöm az érintettel, hogy a fenti számú végzést – személyesen vagy meghatalmazott útján – Budapest Főváros II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Környezetvédelmi Osztály hivatali helyiségében az ügyintézővel történt időpont-egyeztetést követően – átveheti.


Az Ákr. 85. § (5) bek. b) pontja értelmében az értesítés a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon közöltnek tekintendő. Fellebbezési lehetőséggel élhet az Ákr. 118. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.

Megjelenés első napja: 2023. december 13.


Hirdetmény levételének napja: 2024. január 5.


A jogorvoslat benyújtásának határideje: 2024. január 19.

Archív