Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2020.08.13 00:00

Hirdetmény a településkép védelméről szóló 45/2017.(XII.20) Önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról

Kulcsszavak Megosztás

HIRDETMÉNY a településkép védelméről szóló 45/2017.(XII.20) Önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról

Tisztelt Kerületi lakosok, Építtetők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Képviselő-testület a 29/2020.(VII.8.) Önk. rendeletével elfogadta a településkép védelméről szóló 45/2017.(XII.20) Önk. rendelet (TKR) módosítását.

A módosítás 2020. augusztus 1-én lép hatályba, melynek rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

A módosítással egységes szerkezetbe foglalt rendelet elérhető az önkormányzati rendelettárban https://net.jogtar.hu/onkormanyzati-rendelettar

és az alábbi elérési útvonalon is megtekinthető

www.masodikkerulet.hu › Közérdekű › Hivatal › Szabályzatok › Településkép/ KÉSZ]

A TKR módosítása, az alkalmazása során összegyűlt tapasztalatok, lakossági vélemények figyelembe vételével készült. A TKR tartalma a jövőben könnyebben értelmezhetővé, a rendelkezései okán szükséges ügyintézés egyszerűbbé válik. Csökkent a településképi bejelentési eljárással érintett építési tevékenységek köre, a jövőben csak az utcaképet és az épített környezetet valóban befolyásoló építési tevékenységek esetén lesz szükség ennek az eljárástípusnak a lefolytatására.

A településképi ügyek ezentúl hivatalosan digitális formában is beadhatók. A módosított rendelet a fenntarthatósági szempontok szerepének erősítésével finomodott. A településkép védelme érdekében, az arra érdemes épületek védelem alá helyezéséről is döntött a Képviselő-testület.

A TKR módosításánál, további alakításánál a jogszabályi előírásoknak megfelelően továbbra is nyílt párbeszédre törekszünk Önökkel, ezért a [email protected] címre folyamatosan várjuk véleményüket, észrevételeiket. Észrevételeik megfogalmazásakor, a levél tárgyában kérjük a „Monitorozás 2020” szerepeljen.


Budapest, 2020. július 23.


Tisztelettel:

Őrsi Gergely

Polgármester megbízásából eljárva

Trummer Tamás
főépítész sk.

Archív