Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2021.10.19 00:00

Hirdetmény - Budapest II. ker. Barlangkapu utca házszám megállapítása

Kulcsszavak Megosztás

A Budapest II. ker. Barlangkapu utca házszám megállapítása ügyében született döntés hirdetmény útján történő közlése

H I R D E T M É N Y


2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 88. §-a alapján értesítem a:


Bp. II. ker. 15509/5 hrsz. házszáma: 1025 Budapest, Barlangkapu utca 1.
1025 Budapest, Barlang utca 3.


Bp. II. ker. 15512/22 hrsz. házszáma: 1025 Budapest, Barlangkapu utca 2.
1025 Budapest, Barlang utca 5-9.


Bp. II. ker. 15509/3 hrsz. házszáma: 1025 Budapest, Barlangkapu utca 3.
1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 18.


Bp. II. ker. 15512/21 hrsz. házszáma: 1025 Budapest, Barlangkapu utca 4.


Bp. II. ker. 15509/2 hrsz. házszáma:
1025 Budapest, Barlangkapu utca 5. 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 20.


Bp. II. ker. 15512/20 hrsz. házszáma: 1025 Budapest, Barlangkapu utca 6.


Bp. II. ker. 15509/1 hrsz. házszáma:
1025 Budapest, Barlangkapu utca 7. 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 22.


Bp. II. ker. 15507/2 hrsz. házszáma:
1025 Budapest, Barlangkapu utca 9. 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 24/a.


Bp. II. ker. 15507/1 hrsz. házszáma:
1025 Budapest, Barlangkapu utca 11. 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 24/b.


Bp. II. ker. 15506/2 hrsz. házszáma:
1025 Budapest, Barlangkapu utca 13. 1025 Budapest, Zsindely utca 7.


ingatlan összes tulajdonosát, haszonélvezőjét, illetve akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan nyilvántartásba bejegyezték, hogy házszám megállapítása ügyében, Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal, Településképi Véleményezési és Kötelezési Osztálya által a XXXV/765-1/2021 szám alatt, 2021.09.23-án kelt határozat született. Jelen eljárásban több mint ötven ügyfél érintett. Ezért a döntést az Ákr.-ben foglalt feltételeknek megfelelően hirdetmény útján közli.


Tájékoztatom, hogy a fenti ügyiratszámú döntés – személyesen vagy meghatalmazottja útján a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatánál – a 1023 Bp., Margit utca 2-4. szám alatt – ügyfélfogadási időben megtekinthető.


A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő Testületéhez címzett, azonban a Budapest II. Kerület, Polgármesteri Hivatalhoz benyújtandó 5.000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.


A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.


Tájékoztatom, hogy az Ákr. 85. § (5) bekezdése b) pontja alapján az értesítés a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon közöltnek tekinthető. A hirdetmény levételét követően a megismert döntés ellen az egyes ágazati jogszabályokban foglaltak szerint élhet jogorvoslattal.


A kifüggesztés - megjelenés első napja: 2021.10.01.

Hirdetmény levételének napja: 2021.10.18.

A jogorvoslat benyújtásának határideje: 2021.11.02.

Archív