Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2021.10.19 00:00

Hirdetmény - Budapest II. ker. Cserje u. 5. fakivágás ügye

Kulcsszavak Megosztás

A Budapest II. ker. Cserje utca 5. szám (15112/2 hrsz.-ú) magáningatlanon fás szárú növény engedély nélküli kivágásának ügyében keletkezett döntés hirdetmény útján történő közlése

HIRDETMÉNY


A XVII/1193/2021. ügyiratszámon önkormányzati hatósági eljárás indult a 1025 Budapest, Cserje utca 5. szám alatti 15112/2 hrsz.-ú magáningatlanon álló fás szárú növények engedély nélküli kivágásának ügyében. A XVII/1193-3/2021. számú 2021. augusztus 5-én kelt végzésemben az ingatlantulajdonosokat az önkormányzati hatósági eljárás megindításáról és a tényállás tisztázása érdekében helyszíni szemle elrendeléséről értesítettem, amelynek időpontja: 2021.08.16 délelőtt 11:00 óra volt. A több tulajdonostárs jelenlétében megtartott helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogy a tárgyi ingatlanon 3 darab fás szárú növény engedély és utólagos bejelentés nélküli kivágására került sor, megvalósítva ezáltal a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló 11/2019. (III.29.) számú önkormányzati rendeletének 9. § (5) bekezdésében foglalt cselekményt.


A XVII/1193-6/2021. számú 2021. szeptember 13-án kelt határozatomban a fentiek értelmében az ingatlantulajdonosokat egyetemlegesen közigazgatási bírsággal sújtottam, valamint fapótlásra köteleztem.


Az eljárás során a központi-ingatlannyilvántartásban található tulajdoni lap alapján tájékozódtam a 15112/2 hrsz.-ú magáningatlan tulajdonosait illetően. Mivel Igor Olshanskiy résztulajdonos a központi személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapján nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, ezért az ügyfelet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény(a továbbiakban: Ákr.) 88 § (1) bek. b) pontja alapján hirdetmény útján értesítem a fentiekben olvasható rendelkezésekről.


Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a XVII/1193-8/2021. számú hirdetmény a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán és a Hatóság honlapján került elhelyezésre.


Közlöm az érintettel, hogy a XVII/1193-3/2021. számú végzés I-II.–t valamint a XVII/1193-6/2021. számú határozatot – személyesen vagy meghatalmazott útján – Budapest Főváros II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Környezetvédelmi Osztályán az ügyintézővel történt időpont-egyeztetést követően – átveheti.


Az Ákr. 85 § (5) bek.b) pontja értelmében az értesítés a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon közöltnek tekintendő. Fellebbezési lehetőséggel élhet az Ákr 118. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.

Kifüggesztés – megjelenés első napja: 2021. szeptember 30.

Hirdetmény levételének napja: 2021. október 18.

Archív