Hirdetmény - Budapest II. ker. Cserje u. 7. közérdekű védekezés ügye

Archív   |   2021, szeptember 24 - 08:39Send by email

A Budapest II. ker. Cserje utca 7. szám alatti ingatlan közérdekű védekezés ügyében született döntés hirdetmény útján történú közlése.

HIRDETMÉNY


A XVII/1432/2021. ügyiratszámon közigazgatási hatósági eljárás indult a 1025 Budapest, Cserje utca, 7. szám alatti 15113/2 hrsz.-ú magáningatlanon virágzó parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása ügyében.


Az eljárás során a központi ingatlan-nyilvántartásban található tulajdoni lap alapján tájékozódtam a 15113/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosait illetően. Mivel Schanze Sonja Elvira és Scanze Adam résztulajdonosok a központi személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapján nem rendelkeznek magyarországi lakóhellyel, ezért ezen ügyfeleket az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény útján tájékoztatom.


Az Ákr. 88. § (1) és 89. § (2) bekezdés alapján a XVII/1432-4/2021. számú hirdetményben foglaltakról az ingatlantulajdonosok Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán és a Hatóság honlapján tájékozódhatnak.


Közlöm az érintettekkel, hogy a határozatot – személyesen vagy meghatalmazott útján – Budapest Főváros II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Környezetvédelmi Osztály hivatali helyiségében az ügyintézővel történt időpont-egyeztetést követően – átvehetik.


Az Ákr. 85. § (5) bek. b) pontja értelmében az értesítés a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon közöltnek tekintendő. Fellebbezési lehetőséggel élhetnek az Ákr. 118. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.

Kifüggesztés – megjelenés első napja: 2021. szeptember 30.

Hirdetmény levételének napja: 2021. október 18.