Hirdetmény - Budapest II. ker. Muflon utca 55092/11 hrsz.-ú ingatlan gyomosságának ügye

Archív   |   2021, szeptember 24 - 08:44Send by email

A Budapest II. ker. Muflon utca 55092/11 hrsz.-ú ingatlan gyomossága ügyében született döntés hirdetmény útján történő közlése.

HIRDETMÉNY


A XVII/1111/2021. ügyiratszámon önkormányzati hatósági eljárás indult a 1029 Budapest, Muflon utca, 55092/11 hrsz.-ú magáningatlan gyomossága ügyében.


Az eljárás során a központi ingatlan-nyilvántartásban található tulajdoni lap alapján tájékozódtam az 55092/11 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosát illetően. Mivel Juricek Tibor tulajdonos a központi személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapján nem rendelkeznek magyarországi lakóhellyel, ezért az ügyfelet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény útján tájékoztatom.


Az Ákr. 88. § (1) és 89. § (2) bekezdés alapján a XVII/1111-8/2021. számú hirdetményben foglaltakról az ingatlantulajdonos Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán és a Hatóság honlapján tájékozódhat.


Közlöm az érintettel, hogy a határozatot – személyesen vagy meghatalmazott útján – Budapest Főváros II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Környezetvédelmi Osztály hivatali helyiségében az ügyintézővel történt időpont-egyeztetést követően – átveheti.


Az Ákr. 85. § (5) bek. b) pontja értelmében az értesítés a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon közöltnek tekintendő. Fellebbezési lehetőséggel élhet az Ákr. 118. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.

Kifüggesztés – megjelenés első napja: 2021. szeptember 30.

Hirdetmény levételének napja: 2021. október 18.