Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2022.07.26 00:00

Hirdetmény - Budapest II. kerület 55092/23 hrsz.-ú ingatlan (Muflon utca) gyomosságának ügye

Kulcsszavak Megosztás

Budapest II. kerület 55092/23 hrsz.-ú ingatlan (Muflon utca) gyomosságának ügye

HIRDETMÉNY

A XVII/847-3/2022. ügyiratszámon döntés született a Budapest II. kerület 55092/23 hrsz.-ú magáningatlan gyomossága ügyében.
Az eljárás során a központi ingatlan-nyilvántartásban található tulajdoni lap alapján tájékozódtam az 55092/23 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosát illetően. Mivel Tibor Juricek ingatlantulajdonos a központi személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapján nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, ezért ezen ügyfelet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény útján tájékoztatom.
Az Ákr. 88. § (1) és 89. § (2) bekezdés alapján az ingatlantulajdonos Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán és a Hatóság honlapján tájékozódhat az eljárással kapcsolatban. Közlöm az érintettel, hogy a fenti számú határozatot – személyesen vagy meghatalmazott útján – Budapest Főváros II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Környezetvédelmi Osztály hivatali helyiségében az ügyintézővel történt időpont-egyeztetést követően – átveheti.
Az Ákr. 85. § (5) bek. b) pontja értelmében az értesítés a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon közöltnek tekintendő. Fellebbezési lehetőséggel élhet az Ákr. 118. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.

Kifüggesztés – megjelenés első napja: 2022. július 07.
Hirdetmény levételének napja: 2022. július 25.
A jogorvoslat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 08.

Archív