Kedves látogató! Ön jelenleg egy archivált cikket olvas. Utolsó frissítés: 2022.11.24 00:00

Hirdetmény - Haskó Dávid lakcímrendezés

Kulcsszavak Megosztás

Haskó Dávid lakcím érvénytelenné nyilvánítási ügyében született döntés hirdetmény útján történő közlése

H I R D E T M É N Y


Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 88. § alapján értesítem az ismeretlen helyen tartózkodó Haskó Dávid lakcím érvénytelenné nyilvánítási ügyében Budapest Főváros II. kerületi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya által a III/3945-6/2022. szám alatt 2022. október 28.. napján kelt határozat született, melynek kézbesítése akadályozott.


Tájékoztatom Haskó Dávidot, hogy a fenti döntést – személyesen vagy meghatalmazottja útján – a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatánál – a 1023 Budapest, Margit utca 2-4. szám alatt – ügyfélfogadási időben átveheti.


Tájékoztatom, hogy az Ákr 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján a döntés a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon közöltnek tekintendő. A hirdetmény levételét követően a megismert döntés ellen az egyes ágazati jogszabályokban foglaltak szerint élhet jogorvoslattal.


A kifüggesztés – megjelenés első napja: 2022. november 07.


A hirdetmény levételének napja: 2022. november 23.


A jogorvoslat benyújtásának határideje: 2022. december 23.

Archív